Fakültemiz "Orman Mühendisliği Bölümü" ve "Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü" MÜDEK'ten Akredite Olmuşlardır

Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri lisans programlarının akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporunun kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlanmıştır.


Bu süreci takiben, MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır. Buna göre; Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ile Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü, MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.


Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye'de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur.1 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan MÜDEK, 15 Haziran 2012 tarihinde ise IEA-Washington Accord'a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.


Bu akreditasyon süreci ile birlikte İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği programları, Türkiye’de eğitim–öğretim faaliyetini sürdüren eşdeğer programlar arasında ilk kez akreditasyon verilen programlar olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Mühendislik programları arasında da ilk akredite edilen program olma özelliğini taşımaktadır.


MÜDEK tarafından verilen akreditasyon 1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsamaktadır. MÜDEK akredite linki için tıklayınız.
Galeri