ArcGIS Uygulamaları Sertifika Programı

Eğitim programı hakkında geniş bilgi için: http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=7735


1.1.   Eğitim İçeriği

a.   Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Kavramlar • Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?

 • Harita ve Projeksiyon Bilgisi

 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları


o   Veri Hazırlama ve Veri Giriş Yöntemleri

o   Verilerin İşlenmesi, Sorgulama ve Raporlama

o   Analizler

o   Veri Görüntüleme ve Harita Çıktısı


 • ArcGIS Teknolojisine Genel Bakış


b.    Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısını Anlamak • Vektör Veri Tipleri

o   Alan(Polygon),

o   Çizgi(Line),

o   Nokta(Point)


 • Raster Veri Tipleri


o   Image ve Grid

o   Çözünürlük

 • Coğrafi Veri Depolama Formatları


o   Shapefile, Coverages, Feature Class c.Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları


 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Ormancılık Projeleri

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Peyzaj Projeleri


d.     ArcMap ve ArcCatalog Kullanımı


 • ArcMap Arayüzüne Giriş

 • ArcMap’ te Veri Görüntüleme ve İnceleme

 • Semboloji ve Etiket İşlemleri

 • ArcCatalog Arayüzüne Giriş


e.      Haritaların Hazırlanması


 • Haritalarının Coğrafi Koordinatlandırılması (Rectification)

 • Projeksiyon Tanımlama


f.        Veritabanı Tasarımı


 • Coğrafi Bilgi Katmanlarının Oluşturulması ve Niteliklerinin Tanımlanması


o   Nokta

o   Çizgi

o   Alan

 • Öznitelik Verilerinin Oluşturulması


g.      Çizim (Sayısallaştırma) ve Güncelleme İşlemleri

 • Veritabanındaki Katmanların Sayısallaştırılması


o   Peyzaj Planlama Elemanları


o   Parsel Sınırları

o   Meşcere

o   Şeflik

o   Bölme

o   Bölmecik

o   Bölme Tipi

o   Detay

o   Tepe

o   Meşcere Oku

o   Klavuz

o   Bölmecik Sınır

o   Yerleşim

o   Örnek Alan

o   Eşyükselti Eğrileri

 • Öznitelik Bilgilerinin Oluşturulması

 • Gelişmiş Çizim Teknikleri

o   Belli bir sınıra göre çizim yapma

o   Tampon bölge oluşturma

o   Koordinat bilgileri, açı, uzunluk değerleri girilerek çizim yapma


 • Veri Güncelleme


h.      Veri Dönüşüm Fonksiyonları ve Veri Aktarımı


 • CAD Formatlarından Shape ve Feature Class Formatlarına Dönüşüm

 • GPS Verilerinin ArcGIS’e Aktarımı

 • Excel ve .dbf tablolarının ArcMap Arayüzünde Görüntülenmesi

 • Harita Üzerine Coğrafi Fotoğraf Ekleme

 • Shapefile ve Feature Class Formatlarından CAD Formatlarına Dönüşüm


i.        Coğrafi Verilerin Sorgulanması ve Raporlanması


 • Raporlama Araçları

 • Grafik Oluşturma Araçları

 • Mekânsal Sorgulama Araçları

 • Tablosal Sorgulama Araçları

j.        Mekânsal Analizler ve Sorgulamalar


 • Topoğrafik Analizler

o   TIN Oluşturma

o   DEM (SYM-Sayısal Yükseklik Modeli) Oluşturma

o   Eğim Haritası Oluşturma

o   Bakı Haritası Oluşturma

o   Kabartı Haritası Oluşturma

o   Eğim, Bakı ve DEM Yüzeylerinin Sınıflandırılması ve Sınıfların Grafik ve Tablo Haline Getirilmesi

o   Seyir Terası ve Mevcut Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin Yer Seçimlerinin Doğrulanması

o   Görünürlük Analizlerinin Yapılması ve 3 Boyutlu Görüntülenmesi • Raster Verilerin Yeniden Sınıflandırılması

 • Raster Verilerin Sorgulanması

 • Dönüşüm İşlemleri


o   Raster – Vektör Dönüşümü

o   Vektör – Raster Dönüşümük.       3-Boyutlu Görsellerin Hazırlanması • 3-Boyutlu Arayüzde (ArcScene) Görüntülenmesi

 • 3-Boyutlu Analizler


l.        Sık Kullanılan Temel Coğrafi İşlem Araçları


 • Select

 • Union

 • Dissolve

 • Buffer

 • Projeksiyon Dönüşümleri


m.   ArcGIS ve Google Earth Entegrasyonu


 • Katmanların Google Earthe Aktarımı

 • Haritaların Google Earthe Aktarımı


n.    ArcGIS Ortamında Hidroloji Uygulamaları


 • Havzadaki Su Akış Toplamlarının ve Yönünün Belirlenmesi

 • Havza Sınırlarının Otomatik Belirlenmesi

 • Havzanın Ortalama Yüksekliğinin, Eğiminin ve Alanlarının Bulunması vb.

 • Havzanın Akarsu Hiyerarşisinin Belirlenmesi 


o.      Tematik Orman Haritası Oluşturma ve Çıktı İşlemleri


 • Semboloji İşlemleri

 • Etiketlendirme İşlemleri

 • Lokasyon İşlemleri

 • Çıktı Ekranı Düzeni


o   Sayfa Düzeninin Hazırlanması

o   Harita Araçları Ekleme

o   Legend Ekleme


p.  Genel Değerlendirme