Üç Ders Sınavına Girecek Öğrencilerin Stajları Hakkında

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı sonunda mezun durumda olup, 3 dersi kalan ve kalabilecek (3 ders sınavına girecek) öğrencilerden stajı eksik olanlar 12 Ocak 2018 tarihine kadar bir dilekçe ile staj evraklarını Öğrenci İşleri Bürosuna ivedilikle teslim etmeleri gerekmektedir.


Staja Başlama Bitiş Tarihleri : 15 Ocak-09 Şubat 2018