Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm’lerinin Müdek Akreditasyon Başarısı

Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü  lisans programları akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporlarının kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile başarıyla tamamlanmıştır. Bu süreci takiben, MÜDEK tarafından 2014 yılı itibariyle akredite edilmiş programların listesi 01 Temmuz 2014 tarihinde güncellenerek yayımlanmıştır. Buna göre; Fakültemiz Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.


Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), ülkemizdeki çeşitli mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de mühendislik eğitimi kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluştur. 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren akredite edeceği mühendislik eğitimi programlarına EUR-ACE Label vermek üzere ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) tarafından yetkilendirilmiş bir kurum olan MÜDEK, 15 Haziran 2012 tarihinde ise IEA-Washington Accord’a tam üye (Full Member Signatory) olmuştur.


Bu akreditasyon süreci ile birlikte, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programları, Türkiye’de eğitim–öğretim faaliyetini sürdüren eşdeğer programlar arasında ilk kez akreditasyon verilen program olmuştur. Ayrıca İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Mühendislik programları arasında da ilk akredite edilen program olma özelliklerini taşımaktadırlar.


İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne MÜDEK tarafından 28/29 Şubat-01 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen ara ziyaret sonucunda her iki bölümünde akreditasyon sürelerinin 3 yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.


Bu kapsamda, 01 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon süresi 30 Eylül 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. MÜDEK akredite linki için tıklayınız.


Orman Mühendisliği Bölümü Akreditasyon Belgeleri


Fotoğraf Galerisine bakabilirsiniz.


Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Akreditasyon BelgeleriFotoğraf Galerisine bakabilirsiniz.