İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde MÜDEK Kurum Ziyareti Sona Erdi

Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri lisans programlarının akreditasyon süreci 23 Ocak 2013 tarihinde MÜDEK’e (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) yapılan başvuru ile başlamıştır. 29 Temmuz 2013’te sunulan Öz Değerlendirme Raporunun kabul görmesiyle devam eden süreç, MÜDEK Takımının 09-11 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurum ziyareti ile devam etmiş, İ.Ü. Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programlarına 01 Mayıs 2014 tarihinden 30 Eylül 2016 tarihine kadar geçerli olmak üzere 2 yıl süreli  Ara Ziyaret koşullu akreditasyon verilmiştir. 29 Temmuz 2015’te Ara Raporun MÜDEK’e sunulması sonrasında 28-29 Şubat-1 Mart 2016 tarihlerini kapsayan MÜDEK Takımı kurum ziyareti programı başarı ile tamamlanmıştır.


1 Mart 2016 Salı günü İ.Ü. Orman Fakültesi Akademik Kurul Salonunda gerçekleştirilen çıkış görüşmesinde, MÜDEK Takım Başkanı Dr. Aydın KOSOVA,  Orman Mühendisliği Program Değerlendiricisi Orman Müh. Hanifi AVCI, Program Eş Değerlendiricisi Prof. Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ ve Orman Endüstri Mühendisliği Program Değerlendiricisi Prof. Dr. İlker USTA, Program Eş Değerlendiricisi Prof. Dr. Fikret SUNER ile kurum yetkilileri olarak İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet YEŞİL, Dekan Yardımcıları Prof.Dr. Dr. Yusuf GÜNEŞ ve Yrd. Doç. Dr. Necmettin ŞENTÜRK,   Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat DEMİR  ve Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Ersel YILMAZ ile Yrd. Doç. Dr. Vedat BEŞKARDEŞLER, Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. S. Nami KARTAL ile Bölüm Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Coşkun KÖSE ve Yrd. Doç. Dr. Seda ERDİNLER ile Fakülte Sekreteri Ali KOCA yer almışlardır.


MÜDEK Takım Başkanı Dr. Aydın KOSOVA, değerlendirmenin genel amaçları ve program değerlendirme koşulları hakkında kısa bir açıklama yapmış, daha sonra Prof. Dr. Mehmet Faik SEVİMLİ Orman Mühendisliği Lisans Programının, Prof. Dr. İlker USTA ise Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programının MÜDEK ölçütleri kapsamında güçlü yönleri ile iyileşmeye açık alanları hakkında hazırladıkları program değerlendirme formunu kapsayan çıkış bildirimini katılımcılara sunmuşlardır.


MÜDEK Program Değerlendirme Takımının sunumunun ardından Dekan Prof. Dr. Ahmet YEŞİL, MÜDEK akreditasyon sürecinin her iki programa yaptığı olumlu katkılardan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir. Ayrıca, Orman ve Orman Endüstri Mühendisliği Programlarının İstanbul Üniversitesi bünyesinde akreditasyon sürecinden geçen ilk mühendislik programları olması ve Türkiye’de Orman Fakülteleri içinde akreditasyon sürecinden geçen ilk programlar olmasının önemine vurgu yapılarak, Ülkemizdeki ilk ve en eski Orman Fakültesi olarak öncü rol üstlenmeye devam edildiği ifade edilmiştir.


Akreditasyon değerlendirme sürecine ilişkin resmi sonuçların Temmuz 2016’da yazılı olarak kurumumuza bildirilmesi beklenmektedir.