Prof. Dr. Tahsin AKALP ( 1945 – )

Tahsin AKALP 19 Ocak 1945 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 1962 yılında Kuleli Askeri Lisesinden, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nden, 1975 yılında ise İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur.

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İktisadı Kürsüsü ‘ne Asistan olarak atanmıştır. 1975 yılında doktor, 1981 yılında doçent, 1988 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. 1977-1978 yıllarında Paris ve Nancy’de konusu ile ilgili çalışmalar yapmış olan AKALP, İ.Ü. Orman Fakültesi’nde ve Tütün Eksperleri Yüksekokulunda lisans düzeyinde; Matematik, İstatistik Yöntemler, Bilgisayar Programlama, Kalite Kontrol, Dendrometri ve Orman Hasılat Bilgisi derslerini, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ormancılıkta Matematiksel Ekonomi Çözümlemeleri, Büyüme Modelleri, Nonparametrik Yöntemler ve Tek Ağaç ve Meşcere Simulasyon Modelleri derslerini vermiştir.

1985-1994 yılları arasında İ.Ü. Orman Fakültesi Tütün Eksperleri Yüksekokulu Müdürlüğü, 1988-1990 yıllarında Tekel Enstitüler Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. 1995-1998 yılları arasında dekan yardımcılığı yapmıştır. 1996-2005 tarihleri arasında yeniden kurulan +Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 15.03.2005 – 27.09.2010 tarihleri arasında ise iki dönem İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı yapmış ve 2011 yılında kendi isteği ile emekliye ayrılmıştır.