Prof.Dr. Fehim FIRAT (1908-1980)

FIRAT, 1908 yılında Erzincan’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Erzincan ve Mıntıka Ziraat Mektebinde tamamlamıştır. Daha sora girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1929 yılında mezun olmuş, aynı yıl Yüksek Orman Mektebinde Orman Amenajmanı Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. FIRAT, 1931 yılında Fransa’ya gitmiş, 1934 yılında Nancy Orman Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Daha sonra, Tharant’da Prof. Rohl’ün yanında doktora çalışmasına başlamış, 1937 yılında Doktor unvanını almıştır.

FIRAT, 1937’de yurda dönmüş ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne Başasistan olarak Prof. Dr. Fritzche’nin yanında görev almıştır.

Askerlik görevini yaptıktan sonra Enstitüdeki görevine dönmüş ve “Fıstıkçamı Ormanlarımızda Meyve ve Odun Verimi Bakımından Araştırmalar” adlı tezi ile 1942 yılında Doçent unvanını almıştır. FIRAT, 18.12.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir.

FIRAT, 1948 yılında YZE’nin lağvedilmesi ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesi’ne bağlanması ile görevine Kürsü Başkanı olarak devam etmiştir. 1952-1954 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı yapmış, 28.06.1955 tarihinde de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne seçilmiştir.

FIRAT, 1960 Devriminden sonra oluşturulan Kurucu Meclisin, Temsilciler Meclisine, 1963 yılında kurulan TÜBİTAK’ın Tarım ve Ormancılık Araştırma Gurubu ilk yürütme kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Senatosunda Fakültemiz temsilcisi olarak üç dönem görev yapmıştır. FIRAT, 1980 yılında trafik kazasında vefat etmiştir.