Prof. Dr. Rudolf PFEFFERKORN

Yüksek Orman Okulunun 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesi’ne dönüştürülmesi üzerine, Fakültemizin yönetiminde yeni birimlerin oluşturulmasında ve derslerin verilmesinde görev almak amacıyla Avrupa’dan Profesörler getirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu Profesörlerden birisi olan PFEFFERKORN, 1936 yılı sonlarında Almanya’dan ülkemize gelerek Orman Fakültesinde görevlendirilmiştir. Ülkemizde kaldığı 1936-1939 tarihleri arasında Orman Fakültesinde Orman Siyaseti ve Orman Amenajmanı Enstitüsü Müdürlüğü yapmış ve Ormancılık Politikası dersi yanında, bu enstitüye bağlı bulunan Orman Yolları İnşaatı dersini de okutmuştur. PFEFFERKORN, 1937 yılında kısa bir süre Orman Fakültesi Dekanlığı görevini de yürütmüştür.