Prof.Dr.Melih BOYDAK (1943- )

Prof.Dr.Melih BOYDAK (1943-   )

Öğrenim ve akedemik aşamalar: Prof. Dr. Melih BOYDAK 1943 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı (1960). İ. Ü. Orman Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu (1964).  İ.Ü. Orman Fakültesi, Orman İşletme İnşaatı Kürsüsü’nde teknik asistan (1964-1965), askerlik görevi (1966-1968) öncesi ve sonrası İstanbul ve Amasya Orman Bölge Müdürlüklerinde mühendis ve bölge Şefi olarak çalıştı. 1968 yılında İ.Ü. Orman Fakültesi Silvikültür Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başladı. “Eskişehir-Çatacık Mıntıkası Ormanlarında Sarıçam (Pinus silvestris L.)’ın Tohum Verimi Üzerine Araştırmalar” adlı teziyle 1975 yılında Ormancılık Bilimleri Doktoru, “Keşan Yöresi Saf Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Ağaçlandırmalarında Kültür Yöntemleri ile Doğal Faktörlerin Gelişim Üzerindeki Etkileri ve Dikim Aralıklarının Saptanması” adlı teziyle 1979 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör ünvanlarını aldı.

Yönetsel görevler: İ.Ü. Orman Fakültesi’nde Asistan Temsilciliği (1978-1979), değişik dönemlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fakülte Kurulu Üyeliği, Silvikültür Anabilim Dalı Başkanlığı (2002-2005), Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkan Yardımcılığı (1987-1988), Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı  (1989-1992), İ. Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı (1995-1998) ve İ. Ü. Rektör Yardımcılığı (Ocak 2005-Kasım 2006) görevlerinde bulundu. Aralık 2008’de yapılan İ. Ü. Rektörlüğü seçimi sonucucunda, ilk üç aday arasına girdi ve YÖK’ün  Cumhurbaşkanlığına sunduğu üç kişilik Rektör adayı listesinde yer aldı.

Aldığı ulusal ve uluslararası ödüller: TÜBİTAK Teşvik Ödülü (1981), Birleşmiş Milletler Çevre Onur Ödülü (UNEP-Global 500 Roll of Honour for Environmental Achievement; 1998), İstanbul Üniversitesi Bilim Ödülü (1998) ve Orman Bakanlığı Plaketi (2002) ödüllerini aldı.

Yaklaşık 5000 bilim insanı ve teknokratın katıldığı XI. Dünya Ormancılık Kongresinde, katılımcılar tarafından “Kongre Başkan Yardımcılığı” görevine seçildi (Antalya-1997). A.B.D.- Yale Üniversitesi, Ormancılık ve Çevre Bilimleri Fakültesi’ne alınacak öğretim üyeleri için, iki ayrı tarihte (1987; 2001) uluslararası jüri üyeliği yaptı.

Aldığı ulusal ve uluslararası burslar: IAESTE Bursu ile İsveç’te staj yaptı (1963). Doktora çalışması TÜBİTAK-Yurtiçi Doktora Teşvik Bursu kapsamında desteklendi (1970-1973). İngiltere’de (1976-1977), Finlandiya Eğitim Bakanlığı Bursu ile Finlandiya’da (1980), FULBRİGHT Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde (1986-1987), ROCKEFELLER VAKFI Bursu ile İtalya’da (1992)  bilimsel çalışmalar yaptı. 2001 yılında “Distinguished Visitor” programı çerçevesinde, A.B.D- WashingtonÜniversitesi, Orman Kaynakları Koleji’nde konferanslar verdi ve bilimsel çalışmalar yaptı.

Yurtdışında verdiği konferanslar: Finlandiya- Helsinki Üniversitesi (4 Eylül 1980), A.B.D.- Washington Üniversitesi (15 ve 22 Ocak 1987; 17 ve 31 Temmuz 2001; 2 ve 8 Ağustos 2001), Maine Üniversitesi (24 Nisan 1987), Yale Üniversitesi (27 Nisan 1987),  İran-Odun ve Kağıt Endüstrisi Kurumu’nda (CHUKA)  (14 Ekim 2003),  konferanslar verdi.

Ayrıca, Polonya (1972), Avusturya ve Slovenya (1978), Finlandiya(1980), A.B.D.(1986-1987; 2001), Kıbrıs (1997), Rusya federasyonu (1998), Yunanistan (2000, 2002, 2004) ve İtalya’da  (1998, 2005)  bilimsel toplantılara katıldı.

Yayınları: Ulusal ve uluslararası yayın organlarında 11 adedi kitap (4 adedi İngilizce) olmak üzere 140’ı aşkın yayını bulunmaktadır.

TÜBİTAK’ta aldığı görevler: TÜBİTAK-TOGTAG (tarım Ormancılık ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu) Yürütme Komitesi Üyesi (2002–2005), Turkish Journal of Agriculture and Forestry Dergisi “Editorial Advisory Board” Üyesi (2001–2007), TÜBİTAK-Vizyon 2023 Bilim ve Teknoloji Öngörü Projesi’nin Tarım ve Gıda Paneli Üyesi (2005) olarak görev yaptı. 

Bilimsel katkıları: Bilimsel çalışmalarıyla ülkemizin silvikültür-ağaçlandırma, tohum ve ağaç ıslahı sorunlarına uygulamalı çözümler üretti ve biyolojik çeşitliliğine katkılar yaptı. Anamur-Armut Kırı’nda, tarafından ilk kez önerilen(fikir babası;1983) ve hazırladığı bilimsel rapor kapsamında “meslektaşlarıyla 300 hektar alanda başaryla uygulanan (1984), “tam alan serpme ekimi” yötemiyle, 2009 yılı  sonuna kadar, Toroslar’da 100 000 hektarın üzerinde çıplak karstik alan yeniden sedir ormanlarına dönüştü. Ülkemizde ilk kez bazı türlerin doğal ormanlarını (örneğin; Phoenix theophrasti ve Celtis australis), bazı ağaç türlerinin yeni varyetelerini, bilinen bazı varyetelerin yeni bulunuş yerlerini, yeni anıt orman ve anıt ağaçlar saptadı. Hızlı gelişen yeni klonların belirlendiği ve 6 yıl süren kapsamlı bir kavak proje grubunun  oluşturulmasına öncülük eden iki araştırıcıdan birisidir (Proje Kodu: TÜBİTAK-MAM 62-2-001 ve 5953301).   Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanlığı sırasında, Köyceğiz Yunus Emre Arboretumu, Yenikapı-Bakırköy Sahili ve diğer bazı kapsamlı peyzaj projelerinde koordinatörlük  veya proje liderliği yaptı.

Yönetsel katkıları: Bilimsel ve yönetsel yaşamında, kapsamlı uluslararası bilimsel ilişkiler kurdu ve bu ilişkileri kurumsallaştırma gayreti içinde bulundu. Prof. Dr. Chadwick D. OLIVER ile birlikte İ.Ü. Orman Fakültesi ile University of Washington, Collage of Forest Resources arasında başlattıkları (1989) bilimsel sözleşme, 1992 yılında gerçekleşti.  Dekanlığı sırasında, İ.Ü. Orman Fakültesi ile Avusturya-Viyana Universität für Bodenkultur Wein (1997) ve Fachhochschule Bochum Hochschule für Technik und Wirtschaft für den Fachbereich Vermessungswesen)-Almanya arasında bilimsel işbirliği anlaşmalarını gerçekleştirdi (1996). 1960’lı yıllardan beri yapılması arzu edilen, Fakültemizin eğitim ve öğretimindeki yeniden yapılanmayı (reorganizasyonu), demokratik bir anlayışla gerçekleştirdi. Rektör yardımcılığı sırasında, İ.Ü. Senatosu kararı çerçevesinde, Koordinatör olarak yönettiği ve 400 dolayında öğretim elemanı, bürokrat ve öğrencinin katıldığı İstanbul Üniversitesi Stratejik Planı’nı 11 ay içinde tamamladı. Kuruluşundan bu yana bakımı ve düzenlenmesi yapılamayan İ.Ü. Merkez Kampüsü  bahçesininin kapsamlı bir ek peyzaj  ve bakım projesinin hazırlanmasında, komisyon başkanı olarak görev yaptı, proje ve bakım uygulamalarını yönetti (2005-2006). Dekanlık ve Rektör Yardımcılığı sırasında, Fakültemizin alt yapı, bina, elaman ve güvenlik elemanı gereksinimlerinin karşılanmasına katkılar yaptı.

   Bilimsel – sosyal – kültürel çalışmaları: The International Union of Forest Research Organization (IUFRO), International Society of Seed Science (ISSS), Global 500 Environmental Forum, Orman Mühendisleri Odası, Türkiye Ormancılar Derneği, Folklor Kurumu Derneği, Öğretim Üyeleri Derneği, İstanbul Üniversitesi Mezunları Derneği ile diğer bazı sosyal ve kültürel içerikli dernek ve vakıfların üyesidir. Bu kuruluşların bazılarında yönetsel görevler yaptı. TEMA Vakfı, ÇEKÜL Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu ve S.O.S. Çevre Gönüllüleri Platformu Danışma veya Bilim Kurulları üyesidir. Kuruluşuna öncülük ettiği ve katılımın 42 Sivil Toplum Örgütüne ulaştığı “İstanbul Orman-Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Platformu”nun 5 yıl süre ile (1997-2001) Yürütme Kurulu Başkanlığı’nı yaptı.

   Halk bilimi konusunda da bazı yayınları ve “Anadolu Kadını”  adlı bir şiir kitabı bulunmaktadır (2006). Halk bilimine, özellikle halk oyunlarına amatör olarak yurt içinde ve yurt dışında uzun yıllar hizmet etti. Türkiye’nin ilk dağcıları arasında olup, 1960 yılında Munzur Dağları, Erciyes ve Aladağlar-Demirkazık zirvelerine tırmandı.

Evli ve bir çocuk babası olan Boydak, 25 Eylül 2010 tarihinde emekliye ayrıldı.