Prof. Dr. Necdet ÖZYUVACI (1938- )

ÖZYUVACI, 1938 yılında İstanbul’da doğmuştur. Aynı kentte ilköğretimini ve lise öğrenimini tamamlamıştır. 1960 yılında İÜ Orman Fakültesinden mezun olmuştur. Bahçeköy Orman İşletme Müdürlüğünde kısa bir süre çalıştıktan ve askerlik görevini yaptıktan sonra 1963 yılında Fakültemiz Havza Amenajmanı Anabilim Dalı’na asistan olarak atanmıştır. 

1969 yılında Fakültemizden TÜBİTAK’IN yurt içi doktora bursunu kazanan ilk bursiyeri olarak, hazırladığı “Arnavutköy Deresi Yağış Havzasında Hidrolojik Durumu Etkileyen Bazı Bitki-Toprak-Su İlişkileri” adlı tezi ile Doktor unvanını almıştır. 1969-1970 yılları arasında İngiltere’de Oxford Üniversitesi İngiliz Uluslar Topluluğu Ormancılık Enstitüsü ve Rothamsted Araştırma İstasyonu’nda konusu ile ilgili araştırmalar yapmıştır. 

1971-1972 yılları arasında FAO bursu ile ABD’ye gitmiş Kolorado Eyalet Üniversitesinde lisan üstü öğrenim yanında inceleme ve araştırmalar yapmıştır. Ayrıca, Arizona, Utah ve Oregon Üniversiteleri ile Ormancılık Araştırma İstasyonlarında bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 

1974 yılında “Kocaeli Yarımadası Topraklarında Erozyon Eğiliminin Hidrolojik Toprak Özelliklerine Bağlı Olarak Değişimi” adlı tezi ile Doçent unvanını kazanmıştır. 1982 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 

1988-1992 yılları arasında İ Ü Orman Fakültesi Dekan yardımcılığı, 1982-1995 yılları arasında Dekanlık, 2000-2004 yılları arasında İÜ Senatosunca seçildiği İÜ Yönetim Kurulu Fen Bilimleri Temsilcilisi olarak Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.