Prof. Dr. Selçuk BAYOĞLU (1930- )

BAYOĞLU, 1930 yılında Kars’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesini 1951 yılında bitirmiştir. 

1951-1952 yıllarında Orman Genel Müdürlüğünde çalıştıktan ve askerlik görevini yaptıktan sonra, 1954 yılında Fakültemiz Orman İnşaatı Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. Amerikan Teknik Yardım Fonunca verilen burstan yararlanarak 1957 yılında University of Washington Seattle’da konusu ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Yurda döndükten sonra, “Çangal Bölgesinde Orman Nakliyatı ve Yol Sistemi Üzerine Araştırmalar” isimli Doktora tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır. 

1962 yılında Avusturya’da bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 1964 yılında hazırlamış olduğu “Orman Yolları Yapımında Toprak İşleri Üzerine Araştırmalar” isimli tezi ile Doçent unvanını almıştır. 1965 yılında Norveç Kraliyet Bursu ile Oslo’da “Norwegian Forest Research Institute’de kuruluşun çalışmalarına katılmıştır. 1971 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir. 

İlki 1971 yılında ve diğeri 1980 yılında olmak üzere iki kez, İÜ Senatosu Üyeliğine seçilmiştir. 1973-1974 yılları arasında KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 

1980-1988 yılları arasında İÜ Orman Fakültesi Dekanlığını yürütmüştür. 1987-1988 yıllarında TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği görevini yapmış, 1995 yılında İÜ Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 1997 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.