Prof. Dr. Burhan AYTUĞ (1928- )

AYTUĞ, 1928 yılında Erzurum’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış, daha sonra 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun olmuştur. Orman Genel Müdürlüğünde bir süre çalışmış, bu arada askerlik görevini tamamlamıştır. 1953 yılında İÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır.

1958 yılında hazırladığı “Türkiye Göknar Türleri Üzerinde Morfolojik Esaslar ve Anatomik Araştırmalar” adlı tezi ile Doktor unvanını almıştır.

1959 – 1962 yılları arasında Fransa’da “Centre National de la Recherche Scientifique” te “Chargé de recherche” olarak “Biologie Végétale” biriminde konusu ile ilgili araştırmalarda bulunmuştur. Aynı şekilde İngiltere’de bilimsel çalışmalar yapmıştır.
1964 yılında “Polen Morfolojisi ve Türkiye’nin Önemli Gymnospermleri Üzerine Araştırmalar” adlı tezini hazırlayarak Doçent unvanı kazanmıştır. 1965 – 1970 yılları arasında TÜBİTAK ile Palinoloji konusunda yaptığı iki proje ile Palinolojiyi ülkemiz bilim dünyasına tanıtmıştır. Avrupa’nın  tamamına yakınını kapsayan 20 ülkenin “Atlas Européen des Pollens Allergisants” da “Calendrier Polliniques en Turquie” araştırması ile ülkemizi temsil etmiştir. Ayrıca, 1968 yılında Dr. J. BORDAZ ve Dr. D. PERKINS ile birlikte “Kanada Counsil” in “Bilim Ödülünü” nü kazanmıştır.

1972 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1975-1980 yılları arasında iki dönem Fakültemiz Dekanlık görevini yürütmüştür. Fakültemiz yapısı içerisinde Peyzaj Mimarlığı Bölümünün kurulmasında büyük çaba harcamış ve kurucu Bölüm Başkanlığını yapmıştır. 1995 tarihinde yaş haddinden emekli olmuştur.