Prof. Dr. İlhan GÜLEN (1925- )

GÜLEN, 1925 yılında Bursa’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamladıktan sonra, Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş ve 1947 yılında mezun olmuştur. 1950 yılında Fakültemizde Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsüne asistan olarak tayin edilmiştir. 1954 yılında “Karaçamda Çap Artımı ile Hacim Artımı Arasındaki Münasebetler Üzerinde Araştırmalar” konusunda hazırlamış olduğu doktora tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır. 

1956-1958 yılları arasında İngiltere’de incelemelerde bulunmuştur. 1960 yılında İÜ İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. “Türkiye Kereste Endüstrisi ve Rasyonalizasyonu” konulu tezini hazırlayarak 1961 yılında Doçent unvanını almıştır. 

1962-1963 yılları arasında ABD’de Syracuse Üniversitesi Orman Fakültesinde bilimsel çalışmalarda bulunmuş ve ABD’nin değişik eyaletlerinde bilimsel incelemeler yapmıştır. 1965-1967 yılları arasında Almanya’da Freiburg Üniversitesi, Göttingen Üniversitesi Orman Fakültelerinde eğitim, öğretim ve araştırma etkinliklerine katılmıştır. 

1968 yılında Profesör olan GÜLEN, 1974-1975 yılları arasında İÜ Orman Fakültesi Dekanlığı ve 1982-1988 yılları arasında da Orman Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştür. 1992 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.