Prof. Dr. İsmail ERASLAN (1917-2007)

ERASLAN, 1917 yılında Afyon’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini Afyon’da tamamlamıştır. 1934 yılında girdiği YZE Orman Fakültesi’nden 1938 yılında mezun olmuştur. Bir yıl süren askerlik görevinden sonra 30.12.1939 tarihinde, Orman Fakültesi Orman Mahsullerini Kıymetlendirme Enstitüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 31.03.1947 tarihinde “Doğu Ladininin Teknik Vasıfları ve Kullanma Yerleri Hakkında Araştırmalar” adlı tezi ile Doktor unvanı almıştır. Bu doktora çalışması İÜ Orman Fakültesinde hazırlanan ilk Doktora çalışmasıdır. 

Doktora sonrası 05.01.1948 tarihinde Orman Politikası ve Orman Amenajmanı Enstitüsü asistanlığına nakledilmiştir. 1952 yılında “Trakya ve Bilhassa Demirköy Mıntıkası Meşe Ormanlarının Amenajman Esasları Hakkında Araştırmalar” adlı doçentlik tezi ile Doçent unvanı almış, 21.04.1959 tarihinde de Profesörlüğe yükselmiştir. 

ERASLAN, akademik çalışmalarının yanı sıra 1966-1967 yıllarında Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, 1972-1974 yılları arasında Dekanlık görevi yapmış ve 1959-1973 yılları arasında da üç dönem İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği görevinde bulunmuştur. 

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından 1976 yılında Orman Eğitim Konseyi Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini 1981 yılına kadar sürdürmüştür. Eraslan 21 Nisan 2007 tarihinde vefat etmiştir.