Prof. Dr. Hayri BAYRAKTAROĞLU (1921-1988)

BAYRAKTAROĞLU, 1921 yılında Rize ilinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da yapmış, 1939 yılında Erzurum lisesini bitirmiştir. Aynı yıl Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesine girmiş, buradan 1943 yılında mezun olmuştur. Ormancılık örgütünün muhtelif birimlerinde görev yapmıştır. 1948 yılında Fakültemizde Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsüne asistan olmuştur. “Türkiye’de Kağıt Sanayi” adlı doktora tezi ile 1953 yılında Doktor unvanını almıştır. 1957 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1957-1959 yılları arasında Fransa’da Nancy Orman Yüksek Okulu, Nancy Üniversitesi, Grenoble Üniversitesi ve Paris Üniversitesi gibi yüksek öğretim kurumlarında incelemelerde bulunmuştur. 1960 yılında “Doğu Karadeniz Orman İçi İskan Problemi” konulu tezi ile Doçent unvanını almıştır. 1965 yılında İngiltere’ye gitmiş, Londra’da ormancılıkla ilgili değişik kurumlarda çalışmıştır.

BAYRAKTAROĞLU, 1968 yılında Profesör olmuştur. 1968-1970 ve 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği, 1970-1972 yılları arasında İÜ Orman Fakültesi Dekanlığı, 1974-1977 yılları arasında KTÜ Orman Fakültesi Dekanlığı yapmıştır.

1977 yılında Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsü’nün üç kürsüye bölünmesi nedeniyle Ormancılık Hukuku Kürsüsü Başkanlığı görevi BAYRAKTAROĞLU’na verilmiştir. 1983 yılında yaş haddi nedeniyle emekli olmuştur.