Prof. Dr. Kemal ERKİN (1910-1989)

ERKİN, 1910 yılında Büyükada’da (İstanbul) doğmuş, 1930 yılında Galatasaray Lisesini bitirmiştir.

ERKİN, aynı yıl Fransa Nancy’da “Ecole Nationale des Eaux et Forets” de ormancılık öğrenimi görmüş, buradan 1933 yılında mezun olmuş daha sonra Almanya’ya gitmiştir. Münih Teknik Üniversitesinde, Ölçme Bilgisi Bölümüne devam etmiş ve 1935 yılında yurda dönmüştür.

ERKİN, OGM’de Haziran 1937’ye kadar görev yapmıştır. ERKİN bu dönemde 3116 sayılı Orman Kanunun çıkarılması çalışmalarına ve Kanunun bir çok maddesinin formüle edilmesine yardımcı olmuştur. Bu çalışmaları ile ERKİN, 3116 sayılı Kanunun gerek hazırlanmasında, gerekse mecliste görüşülmesi sırasında azımsanmayacak rol üstlenmiştir. askerlik görevinin ardından, 1938 yılında Bolu’da yeni açılmış olan “Orta Orman Mektebi”ne atanmıştır. ERKİN bu okulda 1944 yılına kadar görev yapmıştır.

ERKİN, 01.01.1948 tarihinde “Seben Mıntıkası Sarıçamları Üzerinde Hacim, Şekil Modu ve Genel Olarak Hasılat Araştırmaları” adlı doktora tezi ile Doktor, 19.10.1954 tarihinde de “Barometrik Nivelman Çifte İstasyon Metodu” konulu tezi ile Doçent unvanını almıştır.1960 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen ERKİN, 06.06.1961 tarihinde Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsüne Başkan olarak atanmıştır. ERKİN, 02.11.1966 ve 02.11.1968 tarihlerinde iki kez Orman Fakültesine Dekanlığına seçilmiştir. 05.09.1980 tarihinde emekli olmuştur.