Prof. Dr. Muharrem MİRABOĞLU (1921-1988)

MİRABOĞLU, 1921 yılında Kayseri’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamıştır. 1939 yılında YZE Orman Fakültesinde ormancılık öğrenimine başlamış ve 1943 yılında bu fakülteden mezun olmuştur. Daha sonra YZE Kültür Teknik Enstitüsünde stajyer asistanlık ve askerlik görevinden sonra 1947’de Fakültemiz Hasılat ve İşletme İktisadı Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1951 yılında “Göknarlarda Şekil ve Hacim Araştırmaları” adlı doktora tezini tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. 

1952 yılında Almanya gitmiş Göttingen, Freiburg ve Münih Üniversitelerinde misafir asistan olarak 1954 yılına kadar çalışmıştır. 1955 tarihinde hazırlamış olduğu “Devlet Orman İşletmelerimizin İşletme İktisadı Bakımından Tetkiki” konulu tezi ile Doçent unvanını kazanmıştır. 

Doçent unvanını aldıktan sonra Dendrometri dersini vermeye başlamış, izleyen yıllarda Oxford Orman Fakültesinde ve Alice Holt Araştırma Enstitüsünde incelemelerde bulunmuştur. 1963 yılında Profesör olmuştur. 1964-1966 yılları arasında Fakültemizde Dekanlık görevini yürütmüştür. 1966-1970 yılları arasında KTÜ Merkez Danışma kurulu üyeliği, Ağustos 1970 tarihine kadar (1965-1970) TÜBİTAK Danışma Kurulunda “İstanbul Üniversitesi Temsilciliği” görevini sürdürmüş, 1970 yılında TÜBİTAK Genel Sekreterliği görevine getirilmiştir. Prof. Dr. MİRABOĞLU, 1983 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.