Prof. Dr. Selahattin İNAL (1909-1996)

İNAL, 1909 yılında Tarsus’ta doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da yapmıştır. 1930 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1933 yılında mezun olmuştur. 1935 yılında ormancılık öğrenimi ve Doktora yapmak üzere Viyana’ya gönderilmiş ve 1939 yılında Viyana’da “Hochschule für Bodenkultur”u tamamlayarak Orman Mühendisi unvanı almıştır. II. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yurda dönmüş, 01.01.1940 tarihinde yarıda kalan Doktora çalışmasını tamamlamak üzere ikinci kez Viyana’ya giderek “Meşe Ağacı Kabuğundaki Tanen Miktarının Yetişme Muhiti ile Olan İlgisi” adlı tezi ile Doktor unvanı almış ve 1941 yılında yurda dönmüştür.

İNAL, 1950 yılında “Palamut Meşesi Ormanlarının Coğrafi Dağılışı, Ekonomik Önemi ve Amenajman Esasları” adlı çalışması ile Doçentliğe yükseltilmiştir. 27.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İNAL, 1960-1962 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı ve kısa bir süre İÜ Rektörlük vekaleti görevini yürütmüştür.

 
Prof. Dr. İNAL, yurt dışında pek çok kez konferans vermiş, Fakülte tarihinde yabancı üniversitelerde konferans vermek üzere şahsen davet edilen ilk öğretim üyesi olmuştur.

İNAL, 18.07.1966 tarihinde TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Gurubu Yürütme Komitesi Üyeliğine görevi yapmış, bu görevi I. Nihat ERİM Hükümetine Orman Bakanı olarak atandığı 26.03.1971 tarihine kadar sürdürmüştür. 01.11.1973 tarihinde emekliye ayrılan İNAL, 16.04.1973 tarihinde Naim TALU Koalisyon Hükümetinin kurulması ve Bakanlık görevinin sona ermesini takiben 16.05.1975 tarihinde SEKA Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmış, altı yıl bu görevi sürdürmüştür.