Prof. Dr. Şeref Nuri İLKMEN (1903-1983)

İLKMEN, 03.02.1903 tarihinde Seniçe’de doğmuştur. Kuleli Askeri Lisesini bitirdikten sonra 1922 yılında Yüksek Orman Mektebine girmiştir. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlamış, Münih Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Prof. Dr. Dieterih’in yanında “Der Shutzwald in de Türkei” adlı tezi ile Doktor unvanını kazanmıştır.

İLKMEN, yurdumuza döndükten sonra, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Ziraat Fakültesi, Ziraat İktisadı ve Politikası Enstitüsü’nde Friedrich Falke’nın yanında çalışmaya başlamış ve 1935 yılında Şef Asistanlığa yükselmiştir.

İLKMEN, 1940 yılında “Türkiye Vergi Sisteminde Hayvanlar Vergisi” adlı Doçentlik tezini tamamlayarak Doçent olmuştur. 1941 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsündeki derslerinin yayında, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Genel Ekonomi ve Ziraat Politikası derslerini okutmuştur. Aynı şekilde 1953-1954 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde de Ziraat Politikası dersini vermiştir.

İLKMEN, 1944 yılından itibaren İstanbul’da Orman Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 28.06.1945 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İLKMEN, 5000’in üstündeki kitaptan oluşan bir özel kütüphaneye sahip olmuştur.

Prof. Dr. İLKMEN, 1952 ve 1958 yıllarında İstanbul Üniversitesi Senatosu üyeliği ve 1956-1958 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı görevini yürütmüştür.