Prof. Dr. Fikret SAATÇİOĞLU (1910-1983)

SAATÇİOĞLU, 1910 yılında Balıkesir’de doğmuş, ilk ve orta öğrenimini aynı kentte tamamlamış daha sonra girdiği Yüksek Orman Mektebi’nden 1930 yılında mezun olmuştur. SAATÇİOĞLU, 1931 yılında Münih Üniversitesinde İktisat Fakültesi Ormancılık Bölümünde öğrenime başlamış, 1934 yılında mezun olmuştur. Aynı üniversitede Prof. Dr. Fabricius’un yanında “Ladin ve Kayın Karışık Meşceredeki Karışıklı Büyüme Münasebetleri” adlı tezi ile 1935 yılında Doktor unvanını almıştır.

Aynı yıl YZE Orman Fakültesine Başasistan olarak tayin edilen SAATÇİOĞLU, “Belgrat Ormanında Meşenin Silvikültür Bakımından Tabi Tutulacağı Muamele; Ekolojik Esaslar ve Teknik Teklifler” adlı çalışması ile 1940 yılında Doçent unvanı almış, 20.12.1945 tarihinde de Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1948 yılında önce YZE Orman Fakültesi ve ardından İÜ Orman Fakültesi dekanlığı görevini yapmıştır.

SAATÇİOĞLU, değişik tarihlerde 6 kez İstanbul Üniversitesi Senato üyeliği yapmıştır. 1972 yılında Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine, bir yıl sonra da iki yıl süre ile TÜBİTAK Danışma Kurulu Üyeliği ve yine aynı yıl İstanbul Üniversitesi temsilcisi olarak Üniversitelerarası Kurul Üyeliğine seçilmiştir.

Ayrıca, SAATÇİOĞLU, Prof. Dr. Sadi IRMAK hükümetinde Kasım 1974-Mart 1975 tarihleri arasında Orman Bakanlığı görevini üstlenmiş, daha sonra tekrar üniversitedeki görevine dönmüştür. TÜBİTAK’ın 1980 yılı Hizmet Ödülünü alan SAATÇİOĞLU, emekli oluncaya kadar Silvikültür Kürsüsü başkanlığı görevini yürütmüştür.