Ord.Prof.Dr. Asaf IRMAK (1905-1996)

IRMAK, 1905 yılında Yanya’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır. 1923 yılında Orman Mektebi Ălisi’ni bitirmiş, aynı yıl İstanbul Darulfünunun Fen Fakültesi Kimya Enstitüsüne kaydolmuş ve 1927 yılında kimyagerlik diplomasını almıştır. IRMAK, 1929 yılında devlet tarafından Almanya’ya gönderilmiş, Tharandt Yüksek Orman Okulunda Prof. Dr. Krauss’un yanında “Beitrag zur ekologie der Tanne” adlı tezi ile Doktor unvanını almıştır.

Yurda döndükten sonra 15.01.1934 tarihinde tekrar Yüksek Orman Mektebinde Kimya öğretim üyeliğine ve daha sonra 01.11.1934 tarihinde de yeni kurulan Yüksek Ziraat Enstitüsü Orman Fakültesi Silvikültür Enstitüsü’ne Başasistan olarak tayin edilmiştir. Bu görevi sırasında Orman Fakültesinde Alman öğretim üyelerinin verdiği derslerin pek çoğunun Türkçe çevirilerini yapmıştır.

IRMAK, “Belgrat Ormanı Toprak Münasebetleri” adlı doçentlik tezini hazırlamış ve gerekli sınavları başararak 1938 yılında Doçent olmuştur. Bu tez, Fakültemizdeki ilk doçentlik tezi olması nedeniyle ayrı bir tarihi öneme sahiptir. 17.02.1942 tarihinde Profesörlüğe yükseltilmiştir. 1958 yılında ise Ordinaryüs Profesörlük unvanını almıştır.

İki dönem Orman Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunan IRMAK, kuruluşundan itibaren Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini emekli olduğu 1975 yılına kadar sürdürmüştür.