Doktora Tez Savunma Sınavı “Evren TERZİ”

  • Anabilim Dalı: Orman Endüstri Mühendisliği
  • Programı: Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi
  • Öğrencinin Adı Soyadı: Evren TERZİ
  • Tez Adı: “Yanmayı Geciktirici Madde Olarak Bor Minerallerinin Odun ve Odun-Plastik Kompozitlerde Kullanımı” 

Jüri Üyeleri:

  • Prof.Dr. S. Nami KARTAL (Danışman)
  • Prof.Dr. Ümi Cafer YILDIZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
  • Doç.Dr. A. Dilek DOĞU
  • Doç.Dr. Hale SÜTÇÜ (Bülent Ecevit Üniversitesi)
  • Doç.Dr. Coşkun KÖSE

Doktora Tez Savunma Sınav Tarihi:  29 Ocak 2014
Saati:   10.00
Sınav Yeri:  Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

19 Ocak 2015
1595 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr