Fakültemizde “Bütünleşik Kalite Yönetimi Sistemi (BKYS)” Ön Tetkiki Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (İÜBKYS)  kapsamında ön tetkik süreci tamamlanmıştır. Bu çerçevede Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları üniversitemiz merkezinde ve seçilen birimlerde ön tetkiklerini gerçekleştirmişlerdir. Fakültemiz Kalite Kurulu da, TSE Tetkik heyetinin 20 Haziran 2014 ziyareti öncesi, 12 Haziran 2014 tarihinde tüm personelin davetli olduğu bir bilgilendirme toplantısı yapmıştır.

07 Temmuz 2014
1725 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr