ArcGIS Uygulamaları Sertifika Programı

Eğitim programı hakkında geniş bilgi için: http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=7735

1.1.    Eğitim İçeriği

a.       Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Temel Kavramlar

 • Coğrafi Bilgi Sistemi Nedir?
 • Harita ve Projeksiyon Bilgisi
 • Coğrafi Bilgi Sisteminin Genel Fonksiyonları

o   Veri Hazırlama ve Veri Giriş Yöntemleri

o   Verilerin İşlenmesi, Sorgulama ve Raporlama

o   Analizler

o   Veri Görüntüleme ve Harita Çıktısı

 • ArcGIS Teknolojisine Genel Bakış

b.      Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Veri Yapısını Anlamak

 • Vektör Veri Tipleri

o   Alan(Polygon),

o   Çizgi(Line),

o   Nokta(Point)

 • Raster Veri Tipleri

o   Image ve Grid

o   Çözünürlük

 • Coğrafi Veri Depolama Formatları

o   Shapefile, Coverages, Feature Class 

c.       Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Orman Mühendisliği ve Peyzaj Mimarlığında Kullanım Alanları

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Ormancılık Projeleri
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Yapılmış Peyzaj Projeleri

d.      ArcMap ve ArcCatalog Kullanımı

 • ArcMap Arayüzüne Giriş
 • ArcMap’ te Veri Görüntüleme ve İnceleme
 • Semboloji ve Etiket İşlemleri
 • ArcCatalog Arayüzüne Giriş

e.      Haritaların Hazırlanması

 • Haritalarının Coğrafi Koordinatlandırılması (Rectification)
 • Projeksiyon Tanımlama

f.        Veritabanı Tasarımı

 • Coğrafi Bilgi Katmanlarının Oluşturulması ve Niteliklerinin Tanımlanması

o   Nokta

o   Çizgi

o   Alan

 • Öznitelik Verilerinin Oluşturulması

g.       Çizim (Sayısallaştırma) ve Güncelleme İşlemleri

 • Veritabanındaki Katmanların Sayısallaştırılması

o   Peyzaj Planlama Elemanları

o   Parsel Sınırları

o   Meşcere

o   Şeflik

o   Bölme

o   Bölmecik

o   Bölme Tipi

o   Detay

o   Tepe

o   Meşcere Oku

o   Klavuz

o   Bölmecik Sınır

o   Yerleşim

o   Örnek Alan

o   Eşyükselti Eğrileri

 • Öznitelik Bilgilerinin Oluşturulması
 • Gelişmiş Çizim Teknikleri

o   Belli bir sınıra göre çizim yapma

o   Tampon bölge oluşturma

o   Koordinat bilgileri, açı, uzunluk değerleri girilerek çizim yapma

 • Veri Güncelleme

h.      Veri Dönüşüm Fonksiyonları ve Veri Aktarımı

 • CAD Formatlarından Shape ve Feature Class Formatlarına Dönüşüm
 • GPS Verilerinin ArcGIS’e Aktarımı
 • Excel ve .dbf tablolarının ArcMap Arayüzünde Görüntülenmesi
 • Harita Üzerine Coğrafi Fotoğraf Ekleme
 • Shapefile ve Feature Class Formatlarından CAD Formatlarına Dönüşüm

i.        Coğrafi Verilerin Sorgulanması ve Raporlanması

 • Raporlama Araçları
 • Grafik Oluşturma Araçları
 • Mekânsal Sorgulama Araçları
 • Tablosal Sorgulama Araçları

j.        Mekânsal Analizler ve Sorgulamalar

 • Topoğrafik Analizler

o   TIN Oluşturma

o   DEM (SYM-Sayısal Yükseklik Modeli) Oluşturma

o   Eğim Haritası Oluşturma

o   Bakı Haritası Oluşturma

o   Kabartı Haritası Oluşturma

o   Eğim, Bakı ve DEM Yüzeylerinin Sınıflandırılması ve Sınıfların Grafik ve Tablo Haline Getirilmesi

o   Seyir Terası ve Mevcut Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin Yer Seçimlerinin Doğrulanması

o   Görünürlük Analizlerinin Yapılması ve 3 Boyutlu Görüntülenmesi

 • Raster Verilerin Yeniden Sınıflandırılması
 • Raster Verilerin Sorgulanması
 • Dönüşüm İşlemleri

o   Raster – Vektör Dönüşümü

o   Vektör – Raster Dönüşümü

k.       3-Boyutlu Görsellerin Hazırlanması

 • 3-Boyutlu Arayüzde (ArcScene) Görüntülenmesi
 • 3-Boyutlu Analizler

l.        Sık Kullanılan Temel Coğrafi İşlem Araçları

 • Select
 • Union
 • Dissolve
 • Buffer
 • Projeksiyon Dönüşümleri

m.    ArcGIS ve Google Earth Entegrasyonu

 • Katmanların Google Earthe Aktarımı
 • Haritaların Google Earthe Aktarımı

n.      ArcGIS Ortamında Hidroloji Uygulamaları

 • Havzadaki Su Akış Toplamlarının ve Yönünün Belirlenmesi
 • Havza Sınırlarının Otomatik Belirlenmesi
 • Havzanın Ortalama Yüksekliğinin, Eğiminin ve Alanlarının Bulunması vb.
 • Havzanın Akarsu Hiyerarşisinin Belirlenmesi 

o.      Tematik Orman Haritası Oluşturma ve Çıktı İşlemleri

 • Semboloji İşlemleri
 • Etiketlendirme İşlemleri
 • Lokasyon İşlemleri
 • Çıktı Ekranı Düzeni

o   Sayfa Düzeninin Hazırlanması

o   Harita Araçları Ekleme

o   Legend Ekleme

p.      Genel Değerlendirme

11 Nisan 2014
3748 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr