Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Dersi Final Sınavlarında Öğrencilerin Sorumlu Olduğu Konular

Hafta 1
1.      Osmanlı Devleti’nin Geri Kalış Nedenleri
2.      Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma Hareketleri

Hafta 2
3.      Tanzimat Dönemi Reformları

Hafta 3

4.      Yeni Osmanlılar Hareketi
5.      I. Meşrutiyetin İlanı

Hafta 4

6.      II. Abdülhamit Dönemi Dış Politika
7.      Mali Bağımsızlığın Kaybı
8.      İttihad-ı Osmani Cemiyeti
9.      Osmanlı Hürriyet Cemiyeti
10.  Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin Kuruluşu
11.  II. Meşrutiyet Öncesi İç Ayaklanmalar
12.  Reval Görüşmeleri
13.  II. Meşrutiyetin İlanı

Hafta 5

14.  II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Olaylar

Hafta 6

15.  Birinci Dünya Savaşı

Hafta 7

16.  Mondros Mütarekesi
17.  Paris Barış Konferansı ve Osmanlı Devleti İle İlgili Kararlar
18.  İzmir’in İşgali

Hafta 8

19.  İşgallere Karşı Direniş ve Milli Mücadele Fikri
20.  Ülkenin Kurtulmasında Kuvayı Milliyenin Görüşü
21.  Siyaseten Müdafaa Taraftarlarının Örgütlenme Çabaları
22.  Gayrimüslimler Tarafından Kurulan Örgütler
23.  Milli Örgütlenme Çabaları

Hafta 9

24.  Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine Atanması
25.  Havza Bildirisi
26.  İtilaf Devletlerinin Baskıları ve Osmanlı Hükümetinin Mustafa Kemal Paşa’yı İkna Çalışmaları
27.  Amasya Tamimi
28.  Mustafa Kemal Paşa’nın Görevden Alınması
29.  Erzurum Kongresi
30.  Sivas Kongresi

Hafta 10

31.  Ülkenin Siyaseten Kurtarılabileceği Görüşünün İflası ve İstanbul Hükümetinin Tavrı
32.  Amasya Görüşmeleri ve Protokolleri

Hafta 11

33.  Son Osmanlı Mebusan Meclisi
34.  Misakı Milli
35.  İstanbul’un Resmen İşgali
36.  BMM’nin Açılışı
37.  Milli Mücadele Karşıtı Ayaklanmalar

Hafta 12

38.  IV. ve V. Damat Ferit Hükümetlerinin Anadolu’daki Yönetimi Büyük Millet Meclisi’nden Geri Alma Teşebbüsü
39.  Sevr Antlaşması
40.  Sevr Antlaşması’nın Önemi
41.  Doğu Cephesi ve İlk Zafer
42.  İtilaf Devletlerinin İstanbul ve Ankara Hükümetlerini Uzlaştırma Çabaları ve Damat Ferit Paşa’nın Gözden Düşmesi

Hafta 13

43.  Anadolu’nun Güneyinde İngiliz İşgali Dönemi
44.  Bölgede Fransız İşgali Dönemi ve Çatışmalar
45.  Fransızlarla Yapılan Ankara Antlaşması
46.  Ankara Antlaşması Sonrası Ermenilerin Bölgeyi Terk Etmesi

Hafta 14

47.  Batı Cephesi ve Türk-Yunan Savaşları
48.  I. İnönü Savaşı
49.  Londra Konferansı
50.  Moskova Antlaşması
51.  II. İnönü Savaşı
52.  Kütahya-Eskişehir Muharebeleri
53.  Sakarya Meydan Muharebesi
54.  Başkomutanlık Meydan Savaşı

28 Ocak 2014
1496 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr