Döner Sermaye Hizmet İşleyiş Süreci

 • Kâğıt veya karton testleri yaptırmak isteyen Kamu/Kurum ve Kuruluşları antetli kâğıda basılmış bir yazı ile, bunun dışındaki talep sahipleri örnek başvuru dilekçesindeki bilgileri içeren talep yazısı ile İ.Ü. Orman Fakültesi Dekanlığı’na başvurmalıdır.
 • Başvuru dilekçesinde ürünlerle ilgili marka/firma ismi belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir.
 • Üniversitelerden yapılan başvurular üniversitenin antetli kağıdı ile gönderilmelidir. Başvuru belgesinde analizi talep eden kişinin tüm erişim bilgileri (adı, soyadı, adresi, telefonu, faksı ve varsa e-posta adresi) verilmelidir.
 • Test edilmesi talep edilen örnekler, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı Laboratuarınca tanımlanan miktarda ve ambalaj içinde getirilmelidir. Ambalajlama sırasında ürünün niteliğine göre nakliye sırasında herhangi bir bozulma olmamasına ya da insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmasına dikkat edilmelidir. Ürün ile ilgili örnekler üzerinde açıklayıcı bilgiler (örneğin adı, kodu, kuruluş adı, örnek alma tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır.
 • Örnek, başvuru dilekçesi birlikte gönderilmelidir. Bu dilekçe ile talep edilen testlerin bedeli ile ilgili olarak talep sahiplerine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi, test bedelinin İ.Ü. Orman Fakültesi Döner Sermaye Biriminin Halk bankası Beyazıt şubesi IBAN TR030001200982000006200364 nolu hesabına yatırılması ve ödemenin yapıldığına dair dekontun 0212 226 11 13 nolu faks numarasına gönderilmesinden sonra test işlemlerine başlanır. Aksi durumda herhangi bir işlem yapılmaz ve gönderilmiş olan örnekler sahibi tarafından geri alınmaz ise imha edilir.
 • Test edilen numunelerden geriye kalanları, raporların talep sahiplerine iletilmesinden sonra 1 ay süre ile saklanır. Bu süre içinde talep sahibinden analiz sonuçlarına herhangi bir itiraz gelmez ve iadesi istenmez ise numueler imha edilir. * Acil istenen analiz ve raporların hazırlanmasında ilan edilmiş ücretler üzerinde artışa gidilebilir.
 • Bir parti ürün için rapor istenmesi durumunda örneklerinin uzmanlarca yerinden alınması gerekmektedir. Bu durumda veya raporların İngilizce hazırlanması gibi talepler ayrıca ücretlendirilir.
 • Kâğıt testleri ile ilgili olarak verilen ücretler KDV hariç ücretlerdir.
 • Üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının indirim talepleri İ.Ü. Orman Fakültesi Yönetim Kurulunca değerlendirilmektedir. 

Raporlama

 • Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 • Rapor ve sonuçlar İ.Ü. Orman Fakültesine ulaştırılan örnekler için geçerlidir. Rapor bir parti mal veya ürün için talep ediliyorsa, örneklemenin standart ve bilimsel yöntemlerle fakültemiz uzmanlarınca alınması gerekmektedir.
 • Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.
 • Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla örnek için ayrı ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 • Test raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.

 

24 Ocak 2014
3019 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr