Kitap Yazım Kuralları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ
KİTAP HAZIRLAMA VA YAZIM KURALLARI 

1-KİTABIN HAZIRLANMASI

İstanbul Üniversitesi Yayın Komisyonu ve Baskı İşleri Teknik Şartnamesine göre kitaplar aşağıda verilen yapıda hazırlanmalıdır.

Yazım Biçimi:

1) Ana Metin: A4 Kağıda üsten ve alttan5.85 cm. Sağ ve sol kenardan4.25 cm. bırakılarak elde edilen 12.5x 18.0 cm’lik yazı alanı içine yazılmanadır. Basılacak olan kitabın dizgisi Microsoft Office XP Word’de Times New Roman Tur yazı tipinde, metin yazıları 11 punto, dipnotlar, referanslar ve benzeri yazılar aynı karakterde 8 punto ile bir aralıklı olarak yazmalıdır.

2) Ana başlıklar büyük harflerle, alt başlıklar küçük harflerle koyu olarak yazılır ve alt başlıklar 1.1, 1.2, 1.2.1, 2,1 şeklinde sıralanır. Ana başlıklarla bir üst satır arasında iki satır boşluk bırakılır. Ana başlıktan sonra yazı, paragraf başı yapılarak ve bir satır boşluk bırakılarak yazılır.

3) Kitabın dizgisinde kullanılacak olan karakterler normal (beyaz) siyah (bold) ve italik olacaktır. Matematiksel ( Cebirli ) kitaplarda üs ve indisler 7 punto olmalıdır.

4) Şekil ve Tablolar: Şekiller ve tablolar belirtilen azı alanı içerisinde sayfa ortalanarak ve mümkün olduğu ölçüde yanı sayfa içine 9 punto ile yazılarak konur. Tabloların üstüne, şekillerin altına ortalanmış ve numaralandırılmış ad verilir. Şekil ve tablo başlıkları 9 punto ile yazılır. Tablo başlıklarında kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Fotoğraf ve şekiller foto alınabilecek kalitede olmalıdır ( Fotoğraflar siyah – beyaz olarak parlak karta basılmış şekiller aydınger üzerine çini mürekkeple çizilmiş, yazı ve rakamlar da çini mürekkeple yazılmış olmalıdır.) Fotoğraf ve şekiller, JPEG formatında taranmış olarak metin içinde verilebilir.

5) Satır Sayısı: Geçerli bir nedeni bulunmadıkça düz metinli sayfalarda satır sayısı 40’ın altına düşmemelidir. 40 satırın altına düşen sayfalar kontrol sunucu bulunup incelemeye tabi tutulacak ve haklı bir nedeni yoksa ret edilecektir. Bölüm Başlangıcı, Önsöz, Türkçe ve Yabancı Dilde Özet, İthaf, Referans, Dizin (fihrist), İçindekiler gibi kitabın başına ve sonuna koyulan sayfalar bu şarta tabi tutulmayacaktır. Zorunlu durumlarda formül ve klişeler de azami ölçüde yer tasarrufuna özen gösterilecektir.

6) Yabancı Dilde Özet: Çalışmanın bütününü temsil edebilecek bir düzeyde Türkçe ve Yabancı Dilde özet yazılmalıdır. Yabancı dildeki özetin başlığı, metin yazım biçimi Türkçe metni ile aynı karakteri taşımalıdır.

7) Kaynaklar: Makale içinde kaynak gösterme parantez içerisinde, tek kaynak için
(BOZKURT 1992) birden fazla kaynak için ( TAVŞANOĞLU 1973, ÖZÇELİK 1984), müşterek yayınlar için (KURTOĞLU/ KOÇ 1997), yazarı belli olmayanlar için ( ANONİM 1998 ) şeklinde yapılır. İkiden fazla yazarı olan kaynaklar metin içinde kısaca ( AYKUT ve ark.1997) şeklinde verilir. Ancak, kaynak listesinde bütün yazarlar açık olarak gösterilir. Kaynaklar, ortalanmış KAYNAKLAR başlığı altında alfabetik sıraya göre aşağıdaki şekilde verilir.

BOZKURT, Y. 1992: Belgrat Ormanında Suni Olarak yetiştirilmiş Douglas Göknarının
(Psedotsuga menziesii Franco) Bazı Anatomik Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 1. Syf. 31- 39. Yıl 1992. ISSN 0535-8418.İstanbul.

ÜRGENÇ, S. 1986. Ağaçlandırma Tekniği İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın No:3314/ 375, İstanbul.

Geray, U., BEKİROĞLU, S. 2001. Ormancılık Yatırım Kararlarında Kullanılabilecek Faiz Oranının Tahmin Edilmesinde Yeni Bir Yaklaşım. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 52. Sayı 1. Yıl 2002. Syf: 1- 24. ISSN 0535- 8418

AYKUT, T., ACAR, H.H., ŞENTÜRK, N. 1997: Artvin Yöresinde bölmeden Çıkarmada kullanılan Koller K. 300. Urus M III ve Gantner Tipi Hava Hatlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Seri A. Cilt 42. Sayı 2. Yıl 1997. Syf. 29- 58. ISSN 0535- 8418. İstanbul

İnternetten alınmış kaynakların mutlaka yazarının ve yayın yerinin belirtilmiş ve aşağıdaki şekilde verilmiş olması gerekir.

MANION. P.D. 2003: Forest and Shade Tree Pathology. Suny College of Environmental Science and Forestry. ( http.// syllabus.syr.edu / ESF )

ANONİM.2003. FR. Wood Network. High Fire Performance Wood Products. ( http// www. Fireretard. com/ flame. html)

2-KİTABIN TESLİMİ

Yukarıdaki kurallara uygun olarak hazırlanan ve İstanbul Üniversitesi dışından iki danışman öğretim üyesi ( Kitabın konusunda çalışma yapan ve ders veren ) tarafından basımı uygun bulunan kitaplar, 3 nüsha bilgisayar çıktısı, başvuru dilekçesi ve 2 adet3.5 inçdisket veya CD içerisinde Word 2000 olarak kayıtlı ( Yazar ve kitap adları disket/ CD üzerine yazılmalıdır ) şeklinde Fakülte Yayın Kuruluna teslim edilir.

Fakülte Yayın Kuruluna kitap ile birlikte verilecek belgeler :

  • Dilekçe ( 2 Adet )
  • Kitap Bilgi Kartı (3 Adet )
  • Telif ve Tercüme Eser Temliknamesi ( 2 Adet )
  • Kitap Değerlendirme Formu ( Hakem Formu ) ( 2 Adet )
  • Kitapta bulunan şekil ve tabloların klişe alanları ( cm2 )
  • Düzeltmelerin kimler tarafından yapılacağı ( en az bir isim )
  • CD veya Disket içinde kitap dokümanı ( 2 Adet)
  • Yazarların yazışma adresleri, telefon numaraları ve elektronik postaları

Kitap Gönderme Adresi:
İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın Kurulu
34473 Bahçeköy / İSTANBUL
Tel: +90 –(212) -226 11 00 ( 12 hat )
Fax: +90- (212) – 226 11 13

 

09 Eylül 2013
5674 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr