Fakülteiçi Yatay Geçiş

Üniversitemiz Senatosunun 18.09.2003 tarihli 30. toplantısında kabul edildiği şekilde Fakülte içi yatay geçiş yapma hakkı tüm öğretim süresi boyunca sadece bir kez tanınan bir haktır. Bu hak sadece 1. sınıftan 2. sınıfa geçişte kullanılır. Başka bir Üniversiteden yatay geçişle gelen öğrenciler veya dikey geçişle yerleştirilen öğrenciler bu haktan yararlanamazlar.

Fakülte içi yatay geçiş koşulları:

1- 1. sınıftan 2. sınıfa doğrudan geçmiş olmak

2- Not ortalamasının en düşük BB olması

3- Geçiş yapacağı bölümle kayıt yaptırdığı bölüm ders programları arasında derslerin en az % 70′ inin ortak ders olması

4- İngilizce eğitim yapan bölümlere geçmek isteyenlerin Yabancı Diller Bölümünce yapılacak yabancı dil sınavından en az 80 dil puanı veya ona eşdeğer TOEFL puanı olması

5- Fakülte Yönetim Kurulu kararı alınması

Yukarıdaki koşullara uyan öğrenciler  not ortalaması ve Yabancı Dil puanları dikkate alınarak sıralandıktan sonra ilan edilecek ve ekli listede belirtilen kontenjanlar dahilinde yerleştirileceklerdir.

07 Ağustos 2013
2457 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr