Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Kentsel ve Kırsal alanların değişen çevre koşulları sonucu ortaya çıkan doğal kaynakların tahribi, planlama kararlarının daha dikkatli alınmasının önemini ortaya çıkarmıştır. Bu durum çevre sorunlarına disiplinler arası bir yaklaşımı zorunlu kılmıştır. Bu nedenle ekoloji, tasarım, mimarlık ve davranış bilimleri ile ilgili detaylı öğretimin yapıldığı Peyzaj Mimarlığı ve çevresel tasarım planlama ilkeleri konularında donanımlı eleman yetiştirecek bir kurumun oluşturulmasını amaçlayan ve 1985 yılında Fakültemizin en genç bölümü olan Peyzaj Mimarlığı Bölümü kurulmuştur.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü mezunları; gerek kentsel gerekse kırsal alanlardaki Çevre Düzenleme ve Alan Planlama çalışmalarında bilgi ve beceri sahibi olmaktadır. Belediyelerin Park Bahçeler Müdürlüğünde; mimari büro, inşaat şirketleri, peyzaj büroları ve özel fidanlıklarda peyzaj mimarı olarak görev yapabilmekte ya da kendi işlerini kurabilmektedir.

Misyon

“Yerleşim alanları, çevresi ve kültürel alanlardaki doğal varlıkların, sürdürülebilirlik duyarlılığı içerisinde planlanması ve korunması amacıyla; bilime ve sanata katkılar yapmak; teknik ve estetik birikimi olan, toplumun bilinçlenmesine rehberlik eden özgün peyzaj mimarları yetiştirmektir”

Vizyon

“Bilim, sanat ve teknoloji dünyası ile kurumsal bağları gelişmiş, eğitim – öğretim ve araştırmada önder olmak”

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kısa Tanıtım Metni İçin Tıklayınız.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Facebook Sayfası : https://www.facebook.com/iupeyzaj/

Bölüm BaşkanıProf.Dr.Tevfik Hakan ALTINÇEKİÇ
Bölüm Başkan YardımcısıYard.Doç.Dr.İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ
Bölüm Başkan YardımcısıYard.Doç.Dr.Nilüfer Kart AKTAŞ

29 Temmuz 2013
42528 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr