İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6888
Export date: Wed Jan 24 3:38:15 2018 / +0000 GMT

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi


Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı'nın geçmişi 1937 yılında kurulan Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü'ne dayanmaktadır. 06.06.1961 tarihinde ayrı bir birim olarak Prof. Dr. Savni HUŞ başkanlığında Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Kürsüsü kurulmuştur. 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı ismini almış ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü oluşturan dört anabilim dalından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.


Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalının kuruluş amacı orman kaynaklı ürünlerin kimyasal yapılarını incelemek, lif teknoloji, kâğıt teknolojisi, kâğıt ambalaj teknolojisi ahşap malzeme tutkalları konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktır. Selüloz ve kâğıt konularında daha etkin bir şekilde araştırmalar yapabilmek amacıyla 2011 yılında ilgili laboratuvara “Selüloz Kâğıt Karton Ambalaj (SeKKA) Laboratuvarı” adı verilmiştir. Anabilim dalı faaliyetlerini 4 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.


Bu amaçla, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kâğıt Üretim Teknolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası, Ağaç Malzeme Tutkalları, Kâğıt Ambalaj Tekniği, Kâğıt Yüzey İşlemleri, Ağartma Teknolojisi, Odun ve Bileşenlerinden Enerji Üretiminde Faydalanma, Özel Kâğıtlar, Atık Kâğıt Teknolojisi, Kâğıt Fiziği, Kâğıt Kimyası, Odun Ekstraktifleri, Bitki Karbonhidratları, Selüloz ve Kâğıtta Kalite Kontrolü gibi dersler okutulmaktadır. İlgili sektörlerin talebini karşılamak üzere 2011 yılında İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında sertifika programları başlatılmıştır.


Anabilim Dalında bu güne kadar görev yapmış öğretim elemanları; Prof. Dr. Savni HUŞ (1939-1983), Prof. Dr. Turan TANK (1958-2000), Prof. Dr. Erol GÖKSEL (1970-1998), Öğretim Görevlisi Dr. S. Can AKKAYAN (1973-1989), Dr. Mustafa CENGİZ (1981-1989), Prof. Dr. Güneş UÇAR (1984-2014), Araş. Gör. İsmail BALABAN (1984-1985), Araş.Gör. Dr. Sami İMAMOĞLU (1998-2002), Araş.Gör.Dr. Hasan ÖZDEMİR (2000-2010), Araş. Gör. Ali Umut ŞEN (2003-2005), Araş.Gör. Yağmur BİRİCİK (2011-2011).


Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Celil ATİK 


UnvanAd SoyadDahihili TlfnE-mail
Prof. Dr.Bahattin GÜRBOY 1
25374gurboyb@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mualla UÇAR 225327mbalaban@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Celil ATİK 325375atikc@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Nural YILGÖR 4
25377yilgorn@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Gülnur Mertoğlu ELMAS 525019mertoglug@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Öznur ÖZDEN 625376ozdeno@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Ahsen Ezel BİLDİK 7
25378ahsenezel.bildik@istanbul.edu.tr

Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=606
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/mbalaban/
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1829
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1561
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=779
  6. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=687
  7. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=40536
Post date: 2013-01-16 15:08:33
Post date GMT: 2013-01-16 13:08:33

Post modified date: 2017-08-22 14:06:26
Post modified date GMT: 2017-08-22 11:06:26

Export date: Wed Jan 24 3:38:15 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com