Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nın geçmişi 1937 yılında kurulan Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü’ne dayanmaktadır. 06.06.1961 tarihinde ayrı bir birim olarak Prof. Dr. Savni HUŞ başkanlığında Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Kürsüsü kurulmuştur. 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı ismini almış ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü oluşturan dört anabilim dalından biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalının kuruluş amacı orman kaynaklı ürünlerin kimyasal yapılarını incelemek, lif teknoloji, kâğıt teknolojisi, kâğıt ambalaj teknolojisi ahşap malzeme tutkalları konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktır. Selüloz ve kâğıt konularında daha etkin bir şekilde araştırmalar yapabilmek amacıyla 2011 yılında ilgili laboratuvara “Selüloz Kâğıt Karton Ambalaj (SeKKA) Laboratuvarı” adı verilmiştir. Anabilim dalı faaliyetlerini 4 Profesör, 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile yürütmektedir.

Bu amaçla, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimde Orman Ürünleri Kimyası, Lif Teknolojisi, Kâğıt Üretim Teknolojisi, Odun Dışı Orman Ürünleri Kimyası, Ağaç Malzeme Tutkalları, Kâğıt Ambalaj Tekniği, Kâğıt Yüzey İşlemleri, Ağartma Teknolojisi, Odun ve Bileşenlerinden Enerji Üretiminde Faydalanma, Özel Kâğıtlar, Atık Kâğıt Teknolojisi, Kâğıt Fiziği, Kâğıt Kimyası, Odun Ekstraktifleri, Bitki Karbonhidratları, Selüloz ve Kâğıtta Kalite Kontrolü gibi dersler okutulmaktadır. İlgili sektörlerin talebini karşılamak üzere 2011 yılında İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi çatısı altında sertifika programları başlatılmıştır.

Anabilim Dalında bu güne kadar görev yapmış öğretim elemanları; Prof. Dr. Savni HUŞ (1939-1983), Prof. Dr. Turan TANK (1958-2000), Prof. Dr. Erol GÖKSEL (1970-1998), Öğretim Görevlisi Dr. S. Can AKKAYAN (1973-1989), Dr. Mustafa CENGİZ (1981-1989), Prof. Dr. Güneş UÇAR (1984-2014), Araş. Gör. İsmail BALABAN (1984-1985), Araş.Gör. Dr. Sami İMAMOĞLU (1998-2002), Araş.Gör.Dr. Hasan ÖZDEMİR (2000-2010), Araş. Gör. Ali Umut ŞEN (2003-2005), Araş.Gör. Yağmur BİRİCİK (2011-2011).

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Celil ATİK 

UnvanAd SoyadDahihili TlfnE-mail
Prof. Dr.Bahattin GÜRBOY
25374gurboyb@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Mualla UÇAR 25327mbalaban@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Celil ATİK25375atikc@istanbul.edu.tr
Prof. Dr.Nural YILGÖR
25377yilgorn@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Gülnur Mertoğlu ELMAS25019mertoglug@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Öznur ÖZDEN25376ozdeno@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Ahsen Ezel BİLDİK
25378ahsenezel.bildik@istanbul.edu.tr

16 Ocak 2013
7752 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr