Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi

1937 yılında açılan “Orman Mahsullerini Değerlendirme Enstitüsü” bünyesinde Yüksek Öğretim Kurulu’nun 82/272 sayılı kararı ile Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Bölümü’nün dört anabilim dalından biri ve Orman Mahsullerini Değerlendirme Kürsüsü’nün devamı olarak Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 22.09.1982 tarih ve 3939 sayılı kararı ile 1982 yılından itibaren eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Bugüne kadar Anabilim Dalı Başkanlıklarını sırasıyla Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT, Prof. Dr. Ramazan KANTAY, Prof. Dr. Nurgün ERDİN ve Prof. Dr. S. Nami KARTAL yapmıştır. Prof. Dr. S. Nami KARTAL halen bu görevi sürdürmektedir.

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı’nın kuruluş amacı, odun ve kabuğun biyolojisinin tüm yönleri, özellikle odun hammaddesinin anatomik yapısına bağlı olarak rasyonel kullanım alanlarının belirlenmesi, arkeolojik ve günümüz odunlarının teşhisi, odun tahrip edici organizmalar (mantarlar, bakteriler, böcekler ve deniz içerisinde yaşayan oyucu organizmalar) ile abiyotik etkenler, ağaç malzemede (yeni ve tarihi binalarda kullanılan, arkeolojik) tahribat tipi ile derecesinin belirlenmesi, farklı odun koruma şekilleri (yapısal, biyolojik ve kimyasal), odun ve odun esaslı ürünlerde termal degradasyon, yanmaya karşı kullanılan koruma sistemlerinin geliştirilmesi, termal analizler, kimyasal işlem görmüş odun atıklarının geri dönüşümü ve çevresel etkileri konularında çalışmak, orman ürünleri endüstrisinde üretim sürecinde ekolojik ve ekonomik kriterleri dikkate alarak, endüstrinin istediği standartta odun ve odun dışı orman ürünleri elde etmek için uygun iş teknikleri ve ekipmanlarının kullanımı, orman kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını sağlamaktır.

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı: Odun Anatomisi, Egzotik Ağaç Odunları, Ağaç Malzeme Teknolojisi, Odun Kusurları, Orman Ürünlerinden Faydalanma, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık İş Bilgisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Odun Patolojisi, Odun Mikrobiyolojisi (Odun Zararlıları), Emprenye Tekniği, Ağaç Malzeme Konservasyonu ve Orman Ürünleri Endüstrisinde Çevre İlişkileri konularında eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetlerini 3 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.

Geçmişte Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Melikşah YILDIRIM (1982-1987), Arş.Gör. Öznur ÖZDEN (1984-1988), Arş.Gör. Ercan TANRITANIR (1985-1987) daha sonra bölümün diğer anabilim dallarına geçmişler, Arş.Gör. A.Umut ŞEN (2005-2010) ise istifa etmiştir. Arş. Gör. Dr. Kamile TIRAK HIZAL 2547 sayılı Yüksek Öğreim Kanununun 35. Maddesi kapsamında Doktora eğitimini Anabilim Dalında (24.07.2007-02.07.2014) tamamlamıştır.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü ile Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı’nın kurucusu olan Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT 1994 yılında, Anabilim Dalımız öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ramazan KANTAY 2010, Prof.Dr. Nugün ERDİN 2013 yılında emekliye ayrılmıştır.

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi laboratuvar bilgileri için tıklayınız.

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Saip Nami KARTAL

UnvanAd SoyadDahihili TlfnE-mail
Prof.Dr.Saip Nami KARTAL
25352snkartal@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Ayşe Dilek DOĞU25084addogu@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Coşkun KօSE
25371ckose@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Muvaffak Osman ENG†ÜR
25354engur@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Evren TERZİ
25087evrent@istanbul.edu.tr
Araş.Gšör.Fatma Diğdem KANGALOĞLU
25351digdem.kangaloglu@istanbul.edu.tr
Araş.Gšör.Davut BAKIR25350davut.bakir@istanbul.edu.tr

15 Ocak 2013
8865 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr