İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6879
Export date: Fri Feb 23 4:47:12 2018 / +0000 GMT

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü


1982 yılında fakültemizde ikinci bir bölüm olarak Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü kurulmuştur. Orman Endüstri Mühendisleri orman ürünlerini işleyerek ara ürün ya da son ürüne dönüştüren işletmelerde, hammadde temininden satışa kadar değişik birimlerde görev yapabilecek teknik ve yönetsel bilgi donanımına sahip mühendisler olarak yetiştirilmektedir.


Orman Endüstri Mühendisleri Çevre ve Orman Bakanlığı, DPT, TÜBİTAK, TSE gibi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edilmektedir. Ancak kamu istihdamı oranı oldukça düşük olup asıl iş sahalarını çeşitli üretim dallarında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları oluşturmaktadır. Kereste, kaplama, kontrplak, odun esaslı kompozit ürünler, kağıt hamuru gibi daha çok ara ürün üreten, ya da parke, lambri, mobilya, kapı ve pencere doğrama, kağıt vb. nihai ürün üreten kuruluşlarda hammadde temini ve üretimden, pazarlama ve satışa kadar değişik birimlerde görev almaktadırlar.


Misyon


"Orman ürünleri endüstrisi alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip orman endüstri mühendisleri yetiştirmek, yeni ve çevre dostu teknolojiler geliştirmek ve uygulamak, odun ve odun dışı orman ürünlerinin rasyonel işlenmesi, değerlendirilmesi ve denetiminde yönlendirici olarak sektöre ve toplumun bilinçlendirilmesine öncülük etmektir."


Vizyon


"Çağdaş eğitim - öğretim ve bilimsel araştırmaları ile alanında lider olmaktır."


1 Mayıs 2014 – 30 Eylül 2016 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgeleri


mudekoem161    mudekoem162


30 Eylül 2016 – 30 Eylül 2019 tarihlerini kapsayan akreditasyon belgelerimudekoem191    mudekoem1912


Orman Endüstri Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları


İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim amaçları aşağıda sıralanmaktadır:


İstanbul Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü lisans programı, mezunlarının
  1. Orman Endüstri Mühendisliği alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında kariyer geliştirmelerini,

  2. Masif ahşap, ahşap esaslı levha ve kompozit, mobilya ve dekorasyon, selüloz ve kağıt, odun dışı orman ürünleri endüstrileri gibi ormana dayalı sektörlerde tasarım, üretim, Ar-Ge, kalite kontrol ve planlama, pazarlama gibi işletmecilik faaliyetlerini yerine getirerek değer yaratmalarını, alanındaki yeni teknolojileri, ulusal ve uluslararası standartları takip ederek ve bunları uygulayarak çalıştığı kuruluşların rekabet gücünü artırmalarını,

  3. Sanayi-üniversite işbirliği ve yatırım projelerinde görev alarak, işletme yöneticiliğinde tercih edilerek ve ilgili kurumlarda orman endüstri mühendisi istihdamına katkı sağlayarak meslek yaşamlarında lider rol üstlenmelerini,

  4. Orman Endüstri Mühendisliği disiplini yanında inşaat, mimarlık, kimya, çevre, enerji, malzeme, işletmecilik ve ormancılık gibi ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda bulunabilmelerini amaçlamaktadır.


Bölüm BaşkanıProf.Dr.Türker DÜNDAR 1
Bölüm Başkan YardımcısıProf.Dr.Nadir AYRILMIŞ 2
Bölüm Başkan YardımcısıYard.Doç.Dr.Ahsen Ezel Bildik DAL 3


 
Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/dundar/
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/nadiray/
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/ahsenezel.bildik/
Post date: 2013-07-29 14:57:52
Post date GMT: 2013-07-29 11:57:52

Post modified date: 2016-07-20 10:36:18
Post modified date GMT: 2016-07-20 07:36:18

Export date: Fri Feb 23 4:47:12 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com