İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6362
Export date: Mon Dec 18 4:56:55 2017 / +0000 GMT

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı


"İstanbul Yüksek Orman Mektebi" nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte olarak bağlanması ile beraber Orman Fakültesinde çeşitli enstitülerin kuruluşuna gidilmiş ve diğer enstitüler arasında "Geodezi Enstitüsü" de kurulmuştur. İlk iki ders yılı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde, son iki yılı ise İstanbul'da olan Orman Fakültesinde faaliyetini sürdürerek, 1948 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün lağvı ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlanmasından bir müddet sonra, bünyesine en uygun olan kürsü adını almıştır.


Bir aralık "Geodezi Kürsüsü" uzunca bir süre yöneticisiz kalmış ve "İnşaat Enstitüsü" Müdürlüğüne vekâlet bırakılmış ve sonra da, görülen lüzum üzerine, İnşaat Enstitüsü ile birleştirilmiştir. Fakat bir taraftan da İnşaat kürsüsündeki disiplinlerin çokluğu, diğer taraftan Geodezi dalına son yıllarda büyük gelişmeler gösteren ve mesleğimizde geniş ölçüde uygulama alanı bulan Fotogrametri'nin eklenmesi ve nihayet bu dalda yetkili elemanların yetişmiş olması nedenleri ile Geodezi Kürsüsü, o tarihlerde Orman İşletme İnşaatı adını almış bulunan kürsüden ayrılmış ve o günkü şekli ile "Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsü" adı altında tekrar bağımsız bir kürsü halinde kurulmuştur. 1981 YÖK döneminde Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı olarak kısa bir dönem birleşmeden sonra, 1987 yılında tekrar bağımsız bir anabilim dalı yapısına kavuşarak "Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı" adını almıştır.


Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı uzmanlık alanları; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çatısı altında sisteme bilgi toplama ve veri sağlama yöntemleri olarak;


•Yersel Ölçmeler •Fotogrametri (Softcopy Fotogrametri) ve Fotoyorumlama •Uzaktan Algılama alanlarında güncel, çağdaş, teknolojik olanaklar desteğinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.


Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı'nda görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Prof. Dr. Kemal ERKİN (1944-1980), Prof. Dr. Tahsin TOKMANOĞLU (1955-1989), Prof. Dr. Alparslan AKÇA (1971-1977) dır.


Anabilim Dalı başkanı : Prof.Dr.Ayhan KOÇ


UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Ayhan KOÇ 1
25285kocay@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Yaşar Feyza AKYÜZ 225286feyza@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Hakan YENER 3
25290yenerh@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Osman Yalçın YILMAZ 425346yilmazy@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Muhittin İNAN 5
25056inan@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Hüseyin YURTSEVEN 6
25055huseyiny@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Burcu KURTOĞLU 725057burcukurtoglu@istanbul.edu.tr


Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1837
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=534
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2118
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/yilmazy/
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2666
  6. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=4565
  7. http://aves.istanbul.edu.tr/47717/
Post date: 2013-01-07 10:11:05
Post date GMT: 2013-01-07 08:11:05

Post modified date: 2014-10-28 11:24:59
Post modified date GMT: 2014-10-28 09:24:59

Export date: Mon Dec 18 4:56:55 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com