Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı

“İstanbul Yüksek Orman Mektebi” nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bir fakülte olarak bağlanması ile beraber Orman Fakültesinde çeşitli enstitülerin kuruluşuna gidilmiş ve diğer enstitüler arasında “Geodezi Enstitüsü” de kurulmuştur. İlk iki ders yılı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünde, son iki yılı ise İstanbul’da olan Orman Fakültesinde faaliyetini sürdürerek, 1948 yılında Yüksek Ziraat Enstitüsünün lağvı ve Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlanmasından bir müddet sonra, bünyesine en uygun olan kürsü adını almıştır.

Bir aralık “Geodezi Kürsüsü” uzunca bir süre yöneticisiz kalmış ve “İnşaat Enstitüsü” Müdürlüğüne vekâlet bırakılmış ve sonra da, görülen lüzum üzerine, İnşaat Enstitüsü ile birleştirilmiştir. Fakat bir taraftan da İnşaat kürsüsündeki disiplinlerin çokluğu, diğer taraftan Geodezi dalına son yıllarda büyük gelişmeler gösteren ve mesleğimizde geniş ölçüde uygulama alanı bulan Fotogrametri’nin eklenmesi ve nihayet bu dalda yetkili elemanların yetişmiş olması nedenleri ile Geodezi Kürsüsü, o tarihlerde Orman İşletme İnşaatı adını almış bulunan kürsüden ayrılmış ve o günkü şekli ile “Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsü” adı altında tekrar bağımsız bir kürsü halinde kurulmuştur. 1981 YÖK döneminde Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı olarak kısa bir dönem birleşmeden sonra, 1987 yılında tekrar bağımsız bir anabilim dalı yapısına kavuşarak “Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı” adını almıştır.

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı uzmanlık alanları; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) çatısı altında sisteme bilgi toplama ve veri sağlama yöntemleri olarak;

•Yersel Ölçmeler •Fotogrametri (Softcopy Fotogrametri) ve Fotoyorumlama •Uzaktan Algılama alanlarında güncel, çağdaş, teknolojik olanaklar desteğinde ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ölçme Bilgisi ve Kadastro Anabilim Dalı’nda görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Prof. Dr. Kemal ERKİN (1944-1980), Prof. Dr. Tahsin TOKMANOĞLU (1955-1989), Prof. Dr. Alparslan AKÇA (1971-1977) dır.

Anabilim Dalı başkanı : Prof.Dr.Ayhan KOÇ

UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Ayhan KOÇ
25285kocay@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Yaşar Feyza AKYÜZ25286feyza@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Hakan YENER
25290yenerh@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Osman Yalçın YILMAZ25346yilmazy@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Muhittin İNAN
25056inan@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Hüseyin YURTSEVEN
25055huseyiny@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Burcu KURTOĞLU25057burcukurtoglu@istanbul.edu.tr

07 Ocak 2013
7033 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr