Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı

Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı, 1750 sayılı Üniversite Kanununa göre İ.Ü. Senatosu kararıyla 1977 yılında, Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı kürsüsünün Orman Hasılatı ve Biyometri, Orman Ekonomisi ve Orman Hukuku kürsülerine ayrılması sonucunda kurulmuş bir anabilim dalıdır. İ. Ü. Orman Fakültesi bünyesinde, orman mühendisliği ve hukuk lisansına sahip merhum Prof.Dr. Hayri BAYRAKTAROĞLU tarafından kurularak çalışmalarına başlamıştır. Ormancılık Hukuku Anabilim Dalının çalışma alanı kapsamına giren temel konular; orman mülkiyetinin hukuksal temelleri, ormanlar üzerinde işlenen suçlar ve takibi, ormanlardan yararlanma, izin ve irtifak hakları, orman işletmeciliğinin hukuksal esasları, orman kadastrosu ve orman sınırları dışına çıkarma çalışmalarının yasal temelleri, doğa ve biyolojik çeşitliliği korumanın yasal esasları, çevre hukuku, av ve yaban hayatı hukuku, ulusal ve uluslararası çevre ve ormancılık mevzuatı, doğal kaynaklar hukuku ve toprak hukuku konularıdır.

Halen 1 profesör, 2 doçent, 2 araştırma görevlisi ile çalışmalarına devam etmekte olan Anabilim Dalımızda; görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanlarının isimleri ise Prof.Dr.Şeref Nuri İLKMEN (1934- 1973), Hayri BAYRAKTAROĞLU (1948- 1988), Prof.Dr.Ertuğrul ACUN’dur (1970-1999).

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Sedat AYANOĞLU

UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Sedat   AYANOĞLU25308ayano52@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Aynur AYDIN
25394aynur.aydin@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Yusuf GÜNEŞ
25315gunesy@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Osman Devrim ELVAN
25316elvan40@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Nimet VELİOĞLU
25317nimet@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Nilay TULUKCU25341-25090nilay.tulukcu@istanbul.edu.tr

03 Ocak 2013
8386 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr