İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6358
Export date: Wed Jan 24 3:26:16 2018 / +0000 GMT

Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı


1910 Yılında kurulan "Orman Mektebi Âlisi"nin 1934 yılında kaldırılıp, bu öğretim kurumunun Orman Fakültesi adıyla Ankara'daki Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne bağlanması ile Fakülte bünyesinde beş enstitü kurulmuştur. Toprak İlmi ve Ekoloji Birimi başlangıçta bu beş enstitüden biri olan Silvikültür ve Botanik Enstitüsü içinde yer almış, daha sonra ayrılarak, 1943 yılında Toprak İlmi ve Ekoloji adı ile bağımsız bir enstitü haline dönüşmüştür. 1948 yılında Orman Fakültesinin İstanbul Üniversitesine bağlanmasıyla Enstitü, Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsü ve Enstitüsü adını almıştır. 1960 yılında çıkarılan 115 sayılı yasaya göre kuruluşun adı Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsü haline dönüştürülmüştür. 1981 yılında 2547 sayıyı Yüksek Öğretim Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra üniversite organlarında da yeni bir düzenlemeye gidilmiş, Havza Amenajmanı Kürsüsü, Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsü'ne katılmış ve kürsünün adı Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Havza Amenajmanı Bilim Dalı ile Toprak İlmi ve Ekoloji Bilim Dalı yeniden ayrılarak her biri birer bağımsız Anabilim Dalı haline getirilmiştir. Toprak İlmi ve Ekoloji Kürsüsünün ilk kurucusu Ord.Prof.Dr. Asaf IRMAK'tır.


Anabilim Dalımızın araştırma konuları; Türkiye orman topraklarının oluşum ve gelişimlerinin araştırılması, genetik ve ekolojik özelliklerinin saptanması, orman topraklarının haritalarının yapılmasına ait esasların belirlenerek haritaların yapılması, toprak fiziği ve kimyası, toprak biyoloji ve mikrobiyolojisi, toprak ıslâhı, toprak-su-bitki ilişkileri, Türkiye ormanlarının ekolojik özelliklerinin belirlenmesi ve orman alanlarının daralmasının ekolojik sonuçları Türkiye'de orman kuran ağaç türlerinin ekolojik isteklerinin araştırılması, orman yetişme ortamı haritacılığı, peyzaj ekolojisi, ormancılıkta bitki beslenmesi ve gübrelemedir. Özellikle son on yıldır yapılan araştırmalar ise dünyadaki gelişmeler paralelinde ekosistem araştırmaları ve izlenmesi, ekosistemlerin rehabilitasyonu ve restorasyonu, orman ekosistemlerdeki çevre sorunları ve çözüm yolları, orman ekosistemlerinde karbon birikimi, küresel ısınma-orman ekosistemleri arasındaki ilişkiler ile ortam kirliliği ekolojisi ve odun dışı orman ürünlerinin yetişme ortamı özellikleri ve ekosistemlerdeki işlevlerinin tanımlanması üzerinde olmuştur.


Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Ord.Prof.Dr. Asaf IRMAK (1927-1975), Prof.Dr. Mehmet SEVİM (1942-1964), Prof.Dr. Faik GÜLÇUR (1945-1978), Prof.Dr. Necmettin ÇEPEL (1953-1955), İ. Hakkı TUNÇKALE (1957-1965), Prof.Dr. Volkan ŞÖLEN (1961-1983), Prof.Dr. H. Zeki KALAY (1968-1972), Prof.Dr. Münir DÜNDAR (1974-1988), Prof.Dr. M. Doğan KANTARCI (1966-2006) yılları arasında görev yapmıştır. Anabilim Dalında görev yapmış ve kurum değiştirmiş elemanlar ise Prof.Dr. Ertan ERUZ (1973-1998) Araş.Gör. K. Selim GÖNENSİN (1991-1995), Araş.Gör. Beril KAYAÖZ (1997-2000)'dür. Anabilim Dalında halen bir profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Mustafa Ömer KARAÖZ 1


UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Mustafa Ömer KARAÖZ 2
25303akaraoz@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Doğanay TOLUNAY 3
25296dtolunay@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Ender MAKİNECİ 4
25302emak@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Orhan SEVGİ 5
25299osevgi@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Hüseyin Barış TECİMEN 6
25297btecimen@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Serdar AKBURAK 725298sakburak@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Alper Gün ÖZTURNA 825295alpergun.ozturna@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Servet PEHLİVAN 925300servet.pehlivan@istanbul.edu.tr


 

Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1259
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1259
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2346
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2342
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2467
  6. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2915
  7. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=4304
  8. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=40505
  9. http://aves.istanbul.edu.tr/servet.pehlivan/
Post date: 2013-01-06 10:05:07
Post date GMT: 2013-01-06 08:05:07

Post modified date: 2014-02-18 15:07:07
Post modified date GMT: 2014-02-18 13:07:07

Export date: Wed Jan 24 3:26:16 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com