İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6356
Export date: Wed Jan 24 3:40:25 2018 / +0000 GMT

Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı


Ormancılık Politikası Birimi, ilk defa Yüksek Orman Mektebi'nin 1.11.1934 tarih ve 2524 sayılı kanunla kaldırılarak Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü'ne bağlanmasından sonra “Orman Amenajmanı ve Orman Siyaseti Enstitüsü” adı altında kurulmuştur. 1936 yılına kadar gerek Enstitünün yönetimi gerekse Enstitüye bağlı derslerin okutulması görevi Doçent Mazhar Diker tarafından yürütülmüştür. 1948 yılında Orman Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi'ne bağlanması üzerine Enstitü'nün adı “Orman Politikası ve Orman Amenajmanı Enstitüsü ve Kürsüsü” olarak değiştirilmiştir. 1956 tarihinde Selahattin İnal Orman Amenajmanı Enstitü ve Kürsüsü Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Kendisinin bu görevi Orman Politikası ve Orman Amenajmanı Enstitü ve Kürsüsünün biri Ormancılık Politikası diğeri Orman Amenajmanı şeklinde iki ayrı kürsüye ayrıldığı 1964 tarihine kadar sürmüştür. Ormancılık Politikası Birimi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca 1981 yılında yapılan yeni düzenlemelerle Orman Mühendisliği Bölümünün Orman Ekonomisi Anabilim Dalı içinde yer almıştır. 1993 yılında Ormancılık Politikası Anabilim Dalı ayrı bir yapıda yeniden kurulmuştur. 1997 yılında Anabilim Dalı adı YÖK yürütme kurulu kararı ile “Ormancılık Politikası ve Yönetimi” olmuştur. 1972-2000 yılları arasında Ormancılık Politikası Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Prof. Dr. Metin ÖZDÖNMEZ tarafından yürütülmüştür. Bu görevi 2000-2013 yılları arasında Prof. Dr. Aytuğ AKESEN yürütmüş olup 2013 yılından itibaren ise Prof. Dr. Yalçın KUVAN yürütmektedir.


Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları; Ormancılık Politikası ve Yönetimi, Korunan Alanlar Yönetimi, Açıkhava Rekreasyonu ve Yönetimi, Orman Endüstri Politikası, Ormancılık Tarihi, Doğal Kaynak Kullanımı ve Yönetimi, Çevre Politikası ve Yönetimi, Kırsal Kalkınma Politikası, Ormancılıkta Stratejik Yönetim, Odun Kökenli Biyoenerji, Ormancılık Turizm İlişkileri, Doğa Turizmi ve Ormancılıkta Halkla İlişkiler olarak sıralanabilir.


Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mazhar DİKER (1952), Prof. Dr. Selahattin İNAL (1973), Okutman Necati AKGÜR, Prof. Dr. Turhan İSTANBULLU (1997), Prof. Dr. Metin ÖZDÖNMEZ (2000), Prof. Dr. Abdi EKİZOĞLU (2011) ve Prof. Dr. Aytuğ AKESEN (2013)'dir. Anabilim Dalında görev yapmış ve görevinden ayrılmış olan öğretim elemanları ise Dr. Sait KILIÇKIRAN ve Araş. Gör. Bilge TUĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ'dir. Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim dalında halen 3'ü öğretim üyesi ve 1'si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı görev yapmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Yalçın KUVAN 1


UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Yalçın KUVAN 2

25314ykuvan@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Seçil YURDAKUL EROL 3

25319secily@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Hasan Tezcan YILDIRIM 4

25080htezcan@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Gizem ŞAHİN 5

25310gizem.sahin@istanbul.edu.tr


Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2568
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2568
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=3595
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2972
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=40357
Post date: 2013-01-05 10:01:55
Post date GMT: 2013-01-05 08:01:55

Post modified date: 2015-05-18 00:23:22
Post modified date GMT: 2015-05-17 21:23:22

Export date: Wed Jan 24 3:40:25 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com