Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı

Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlı Orman Fakültesi içinde 1934 yılında “Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsü” adı altında çalışmalarına başlamıştır. Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsü’nün ilk müdürü Prof. Dr. Fritzsche’dir. Prof. Dr. Fritzsche bu görevi 1937 yılına kadar sürdürmüştür. Ardından Prof. Dr. Alexis Chenchine 1937-1942 yılları arasında müdürlük yapmıştır. 1942 yılında ise Prof. Dr. Fehim Fırat Enstitü Müdürü olmuştur.

1948 yılında Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesi’ne bağlanırken, enstitüler de Kürsü olarak adlandırılmıştır. Bu değişim ile bilim dalının yeni adı Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsü olmuştur. Bilimsel çalışmaların zamanla genişlemesi bu Kürsü içinde yer alan; Orman Ekonomisi, Orman Hukuku, Orman Hasılatı ve Biyometri bilim dallarının ayrı çalışmasının daha verimli olacağı düşüncesini doğurmuştur. Bu arada “Kürsü” ifadesi yerine Anabilim Dalı terimi geçmiştir. Bu bağlamda Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Kürsüsü, ekonomi ve hasılat içerikli olarak 1977 yılında ikiye bölünmüş ve Orman Ekonomisi Anabilim Dalı kurulmuştur.

Orman Ekonomisi Anabilim dalının 1977 yılında elde ettiği bağımsız konum dört yıl sürmüştür. 1981 yılında kabul edilen 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu tüm fakültelerde ve bilim dallarında farklı birleştirmeler yapmıştır. Bu kanun uyarınca Orman Mühendisliği Bölümü içinde Orman Ekonomisi, Ormancılık Politikası, Ormancılık Hukuku Anabilim dalları Orman Ekonomisi Anabilim Dalı adı altında birleştirilmiştir. Bu yeni yapı 12 yıl devam etmişse de, farklı bilim dallarını aynı çatı altında toplanmanın bir verimlilik yaratmadığı görülmüştür. Bu nedenle, 1993 yılında Orman Ekonomisi Anabilim Dalı’nı oluşturan bilim dallarının yeniden ayrılmasına ve adının “Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı” şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı’nın bilimsel ilgi alanı, fakülte öğretim programları ile orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için gerekli iktisat ve işletmecilik temelli bilgileri üretmeye odaklanmıştır. Anabilim dalı bu kapsamda; işletmeciliğin temel bilgileri ile muhasebe, pazarlama alanlarını, iktisadın ilkeleri ile ormancılıkla ilişkili kıymet takdiri, proje ve yatırım yönetimi konularını orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve peyzaj mimarlığı alanlarıyla, lisans üstü öğretim programlarıyla buluşturacak araştırmalar yapmakta, yayınlar üretmekte, akademisyen yetiştirmekte, toplumsal farkındalık ve sorumluluk alanlarına destek olan etkinliklerde bulunmaktadır.

Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı’nda bugüne kadar Prof. Dr. Şeref Nuri İlkmen (1934-1973), Prof. Dr. Fehim Fırat (1929-1977), Prof. Dr. Muharrem Miraboğlu (1946-1983), Prof. Dr. İlhan Gülen (1950-1992), Prof. Dr. Uçkun Geray (1967-2006) ve Prof. Dr. Ahmet Türker (1979-2015) görev yapmış ve emekli olmuştur. Dr. Mahir Fisunoğlu (1978-1984) ve Dr. Sacit Koçer (1984-1987) ise görevlerinden kendi istekleriyle ayrılmıştır.

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Kenan OK

UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Kenan OK
25309kenanok@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Sultan BEKİROĞLU25313sulbekir@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Taner OKAN
25305tokan@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Tuğba DENİZ
25068denizt@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Mehtap KOÇ25046mehtap.koc@istanbul.edu.tr

04 Ocak 2013
7904 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr