Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı

İstanbul Yüksek Orman Mektebi’nin 1934 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bir fakülte olarak bağlanması ile birlikte Orman Fakültesi’nde çeşitli enstitülerin kuruluşuna gidilmiştir. 1937-1938 yılları arasında Orman Yolları ders ve uygulamaları Almanya’dan gelen Prof.Dr.Pfeferkorn tarafından yürütülmüştür. 1938 yılında Orman Mühendisliği Enstitüsü’nün kurulmasıyla, Orman Yolları dersi ve 1940 yılından itibaren de Sel Yataklarının Tahkimi dersi o zaman Asistan Dr. olan Faik Tavşanoğlu tarafından verilmeye başlanmıştır. Orman Mühendisliği Enstitüsü’nün adı 1943 yılında “Orman İnşaat Enstitüsü”, 1949 yılında da “Orman İşletme İnşaatı Enstitüsü” olarak değiştirilmiştir. Orman İşletme İnşaatı Enstitüsü’ nün derslerinden İnşaat ve Transport Temel Bilgileri 1945 yılına kadar Yük.Müh.Daniş Koper, İnşaat Bilgisi 1940-1947 yılları arasında İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Necati Engez tarafından verilmiştir. 1953-1962 yılları arasında İnşaat Bilgisi ve İnşaat Transport Temel Bilgileri dersleri İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğretim üyesi Yük.Müh.Orhan Günsoy tarafından yürütülmüştür. Bu dersler 1963 yılından itibaren ise Orman İşletme İnşaatı Enstitüsü öğretim üyeleri Doç.Dr.Orhan Uzunsoy ve Doç.Dr.Necati Özçelik tarafından verilmeye başlanmıştır.

Orman İşletme İnşaatı Kürsüsü, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu gereğince 1982 yılında Geodezi ve Fotogrametri Kürsüsü ile birleştirilerek “Orman İnşaatı, Geodezi ve Fotogrametri Anabilim Dalı” adını almıştır. 1993 yılında Orman İnşaatı Birimi ile Geodezi ve Fotogrametri Birimi iki ayrı anabilim dalı haline getirilmiştir. Orman İnşaatı Birimi, “Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı” adını almıştır. Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı, ormancılık bilimleri içinde, ormanların işletmeye açılması ve orman ürünlerinin, çeşitli koşullar altında üretildiği yerden endüstri ve tüketim merkezlerine kadar en uygun yöntemlerle ve en ekonomik şekilde taşınmasını sağlayan tesis ve taşıtlar ile bunların seçimi, planlaması ve çalıştırılmaları ile sel ve çığ kontrolu konularıyla ilgilenen Anabilim Dalıdır. Bu disiplinin konusu sadece orman nakliyati ile sel ve çığ kontrolu için yararlanılan tesisler ve taşıtların nitelikleri, bunlarla ilgili teknik bilgileri ve çalıştırılmaları ile sınırlı olmayıp, geniş anlamda çevre ve doğal kaynakların kullanılmasında ve korunmasında temel mühendislik yapılarına ait konuları da içermektedir.

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı kapsamına giren temel konuları; Orman Yol Şebeke ve Nakliyat Planlarının Hazırlanması, Orman Ürünlerinin Bölmeden Çıkarılması ve Taşınması, Ormancılık İş Bilgisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ormancılığımızda Kullanılan Vinçli Hava Hatları ve Mekanizasyon, Orman Yollarının Yapımı ve Bakımı, Sanat Yapıları, İnşaat ve Malzeme Bilgisi, Keşif ve İhale Esasları, Şantiye Tekniği ve Uygulamaları, Sel ve Çığ Kontrolu, Teknik Resim ve Grafik Anlatım Teknikleri, Peyzaj Uygulama Teknikleri, Peyzaj Yapıları, Peyzaj Onarım Teknikleri, Sulama Sistemleri ve Sulama Tasarımı şeklinde belirtmek mümkündür.

Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı’nda görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Prof.Dr.Faik Tavşanoğlu (1933-1978), Prof.Dr.Orhan Uzunsoy (1946-1988), Prof.Dr.Necati Özçelik (1950-1988), Prof.Dr.Selçuk Bayoğlu (1954-1997), Prof.Dr.Turgay Aykut (1963-2005), Prof.Dr.Ö.Bülend Seçkin (1968-2006), Prof.Dr.Ertuğrul Görcelioğlu (1969-2006), Araş.Gör.Cafer Selik (1993-1996) ve Araş. Gör. Abdurrahim AYDIN (2000-2007)’dır. Halen Orman İnşaatı ve Transportu Anabilim Dalı’nda 3 Profesör 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

 Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Hüseyin Emrullah ÇELİK

UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Mesut HASDEMİR
25287mesdemir@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Hüseyin Emrullah ÇELİK
25284hecelik@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Murat DEMİR
25289mdemir@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Tolga ÖZTÜRK
25291tozturk@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Necmettin ŞENTÜRK
25288nsenturk@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Mustafa AKGÜL25292makgul@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Anıl Orhan AKAY25283aoakay@istanbul.edu.tr

08 Ocak 2013
11594 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr