İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6347
Export date: Wed Jan 24 3:39:26 2018 / +0000 GMT

Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı


Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü içinde 1934 yılında  “Orman Hasılatı ve İşletme İktisadı Enstitüsü”  olarak kurulmuştur. Enstitünün ilk müdürü Prof. Dr. K. FRİTSCHE (Almanya) dir. Enstitü Müdürlüğüne 1938 yılında, Prof. Dr. Alexis CHENCHİNE (Yugoslavya), 1942 yılında ise Prof.Dr.Fehim FIRAT atanmıştır. Prof. Dr. Fehim FIRAT bu Enstitünün ve 1961 yılında Enstitü terimi kaldırılarak oluşturulan Orman Hasılatı ve İktisadı  Kürsünün Başkanlığını 1977 yılına kadar yürütmüştür. 1977 yılında Orman Hasılatı ve İktisadı Kürsüsünün, gelişip büyüyerek, Ormancılık Ekonomisi, Ormancılık Hukuku ve Orman Hasılatı ve Biyometri Kürsüleri halinde üç yeni kürsü haline gelmesiyle, bugünkü anabilim dalının temeli atılmıştır. 1977 yılında Kürsü başkanlığına geçen Prof. Dr. Fehim FIRAT'ın 1978 yılında emekli olmasından sonra Kürsü Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Abdülkadir KALIPSIZ bu görevi 1982 yılına kadar sürdürmüştür. 1982 yılında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca yapılan yeni düzenleme ile Orman Hasılatı ve Biyometri Kürsüsü kaldırılarak Orman Amenajmanı Anabilim Dalı ile birleştirilmiştir.


1996 yılında Orman Amenajmanı Anabilim Dalının Orman Amenajmanı ve Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim Dalına ayrılması, Yüksek Öğretim Kurulunca uygun bulunmuş ve Anabilim Dalı Başkanlığına Prof. Dr. Tahsin AKALP atanmıştır. Prof. Dr. Tahsin Akalp'in Dekanlık görevine atanmasından sonra Anabilim dalı Başkanlığı görevi 2005 yılından 2012 yılına kadar Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU tarafından yürütülmüştür. 2012 yılı mart ayında Anabilim Dalı Başkanlığına atanan Yrd. Doç. Dr. Eyyüp ATICI'nın aynı yılın ekim ayında vefat etmesinden sonra Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Yrd. Doç. Ersel YILMAZ atanmıştır.


Gerek doğal  gerekse yapay yolla elde edilmiş meşcerelerin verim gücünü tanımak ve çeşitli teknik önlemler ile çevre faktörlerinin artım ve büyüme üzerindeki etkilerini bilmek, orman ekosistemi içinde oluşan orman ürünlerinin dikili halde tek ağaç ve meşcere olarak artım ve verimini tayin etmek ya da odun haline getirildikten sonra pazarlama aşamasında veya işlenmesinden sonra ölçümünü yapmak, verilerin planlı ve sistemli bir şekilde toplanması, bunların modern araç-gereçler ve hesaplama teknikleri kullanılarak analizi ve açıklanması ile sorunlara güvenilir analitik çözüm yollarının bulunması Anabilim Dalının eğitim-öğretim amaçlarındandır.


Orman Hasılatı ve Biyometri Anabilim Dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış ya da vefat etmiş öğretim üyeleri; Prof. Dr. Fehim FIRAT (1929-1978), Prof. Dr. Muharrem MİRABOĞLU (1946-1978), Prof. Dr. Abdülkadir KALIPSIZ (1950-1991), Prof. Dr. Tahsin AKALP (1968-2011), Prof. Dr. Ömer SARAÇOĞLU (1978-2012), Yrd. Doç. Dr. Eyyüp ATICI (1990-2012) olup Anabilim Dalında görev yapmış ve kurum değiştirmiş öğretim elemanları ise; Prof. Dr. H. Alptekin GÜNEL;(1963-1983). İsmail KAYA (1980-1985),İsmet DAŞDEMİR (1985-1987), Özden GÖRÜCÜ (1987-1989), Neşat ERKAN (1988-1989)  ve Dr. Serdar CARUS (1990-2001)'tur.


Anabilim Dalı Başkanı : Yard.Doç.Dr.Ersel YILMAZ 1


UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Yard.Doç.Dr.Ersel YILMAZ 2
25379ersel@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Emrah ÖZDEMİR 3
25277eozdemir@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Gafura Aylak ÖZDEMİR 4
25044gafura@istanbul.edu.tr
UzmanRemziye KOÇ 5
25101rkoc@istanbul.edu.tr


Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2443
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2443
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=3245
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=4106
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=1646
Post date: 2013-01-09 09:46:02
Post date GMT: 2013-01-09 07:46:02

Post modified date: 2016-02-17 17:05:32
Post modified date GMT: 2016-02-17 15:05:32

Export date: Wed Jan 24 3:39:26 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com