Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı

“Orman Entomolojisi” dersi 1910 yılında kurulan “Orman Mektebi Alisi”nde “Haşarat Dersi” adıyla yer almış ve bu dönemde Süreyya Özek, Esat Muhlis Oksal, Prof. Hovasse, Nevzat Tüzdil tarafından verilmiştir. “Orman Koruma” dersi ilk defa 1916-17 ders yılında “Ormanların Emir ve Muhafazası” adı altında konulmuş, fakat bir süre sonra programdan çıkarılan bu ders “Orman Muhafazası” olarak tekrar 1923-37 yıları arasında Tevfik Ali Çınar ve Esat Muhlis Oksal tarafından okutulmuştur. Yüksek Orman Mektebi 1934 yılında “Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü”ne 5. fakülte olarak bağlanmış ve 1937 yılında Orman Entomolojisi ve Orman Koruma Enstitüsünü kurmak amacıyla Avusturya’dan Prof.Dr. Erwin Schimitschek davet edilerek yardımcılığına Abdülgafur Acatay getirilmiştir. Prof. Schimitschek yurt çapında çeşitli geziler yaparak Türkiye ormanlarında zarar yapan böceklerin tespitini gerçekleştirmiş ve modern esaslara göre Enstitüsünün kurulmasında önemli katkılar sağlamıştır. 1939 yılında Prof. Schimitschek’in Avusturya’ya geri dönmesiyle Enstitü Müdürlüğüne Prof.Dr.Abdülgafur Acatay getirilmiştir. 1948 yılında Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kapatılmış, Orman Fakültesi İstanbul Üniversitesine bağlanarak Enstitünün adı “Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsü” olmuştur. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunla Orman Entomolojisi ve Koruma Kürsüsünün adı “Orman Entomolojisi ve Koruma Anabilim Dalı” olarak değiştirilmiştir.

Anabilim Dalımızın çalışma alanlarını, adından da anlaşılacağı üzere, dünya gündeminin öncelikli konularından biri haline dönüşen doğal çevrenin önemli yapı taşlarından ormanları ve ondan elde edilen ürünleri tehdit eden biyotik (böcek, mantar, virüs, bakteri, insan) ve abiyotik faktörler (yangın, küresel ısınma, çevre kirliliği) ve bunlarla mücadele oluşturmaktadır. Bunun yanında doğal denge ve biyoçeşitliliğin vazgeçilmezlerinden olan ve nesilleri yokolma tehdidiyle karşı karşıya bulunan yaban hayvanları ve habitatları da çalışma konularının önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

Prof.Dr. Abdulgafur Acatay (1937-1973), Doç.Dr. Mesut Ömer Defne (1943-1955), Prof.Dr. Refik Erdem (1945-1981), Prof.Dr. Hasan Çanakçıoğlu (1954-1992), Prof.Dr. Refik Baş (1959-1996), Prof.Dr. Torul Mol (1966-2007), Prof.Dr. R.Tamer Öymen (1974-2013) ve Prof.Dr. Erdal Selmi (1971-2013) Anabilim Dalımızda görev yaparak önemli katkılar sağlayan hocalarımızdır. Anabilim Dalımızda halen 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent ve 1 Biyolog görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı : Doç.Dr. Hüseyin CEBECİ

UnvanAd - SoyadDahili TelefonE-Mail
Doç.Dr.Hacı Hüseyin CEBECİ
25265hcebeci@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU
25262zeynel@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Hamit AYBERK
25260hayberk@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Erdem HIZAL25264hizal@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Ali KÜÇÜKOSMANOĞLU
25258aliko@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Ahmet HAKYEMEZ
25259hakyemez@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Vedat BEŞKARDEŞ
25257vkardes@istanbul.edu.tr
Araş.Gör. Merih GÖLTAŞ 25262merih.goltas@istanbul.edu.tr

 

11 Ocak 2013
12649 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr