İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6336
Export date: Wed Jan 24 3:38:31 2018 / +0000 GMT

Orman Botaniği Anabilim Dalı


1934 yılında Yüksek Orman Mektebi'nin lağvedilmesi ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesine dönüştürülmesinden sonra Orman Botaniği ve Silvikültür Enstitüsü adı altında kurulan Kürsüye Silvikültür, Orman Botaniği dallarından başka Toprak İlmi de katılmış ve Enstitü'nün yönetimi Ordinaryüs Profesör Esat Muhlis OKSAL'a verilmiştir. Botanik dersleri 1948 yılına kadar bu Enstitüde verilmiştir. 1948 yılında Fakülte İstanbul Üniversitesine katılmış ve aynı yıl Silvikültür Enstitüsü Orman Botaniğinden ayrılmıştır. 1948-1957 yılları arası Orman Botaniği Enstitüsü yine Ord. Prof. Dr. E. M. OKSAL tarafından yönetilmiş, emekliye ayrıldıktan sonra Enstitü Müdürlüğü Prof. Dr. Hayrettin KAYACIK'a devredilmiştir. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa ek 115 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Orman Botaniği Enstitüsü, Orman Botaniği Kürsüsü olmuş ve Kürsü Profesörlüğüne bu tarihten itibaren yine Prof. Dr. H. KAYACIK atanmıştır. 6.11.1981 tarihinde Silvikültür Kürsüsü, Silvikültür Anabilim Dalına dönüştürülmüş, Orman Botaniği Kürsüsü "Orman Botaniği Bilim Dalı" olarak adı geçen anabilim dalı içerisinde yer almıştır.


Daha sonra da, 1993'te Orman Botaniği Anabilim Dalı olarak adı değişmiş, halen bu ad altında çalışmalarını yürütmektedir. ISTO Herbaryumu ile Atatürk Arboretumu'nun kurulmasında Prof. Dr. H. KAYACIK ve Prof. Dr. Faik YALTIRIK'ın emeği büyüktür.Orman Botaniği Anabilim Dalı kapsamına giren temel konuları Genel Botanik, Bitki Fizyolojisi, Odunsu Bitki Sistematiği (Dendroloji - Gymnospermae ve Angiospermae), Otsu Bitkiler Sistematiği, Bitki Materyali (Süs Bitkileri), Bitki Morfolojisi, Palinoloji, Dendrokronoloji, Odun Anatomisi, Genetik oluşturmaktadır.Orman Botaniği Anabilim Dalı'nda görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Prof. Dr. E. Muhlis OKSAL (1918-1957), Prof. Dr. Hayrettin KAYACIK (1943-1981), Prof. Dr. Muzaffer SELİK (1953-1993), Prof. Dr. Burhan AYTUĞ (1953 -1995), Prof. Dr. Faik YALTIRIK (1957-1997), Prof. Dr. İsmet ŞANLI (1971-1998), Prof. Dr. Gökhan ELİÇİN (1963-2002) dır. Anabilim Dalında görev yapmış ve kurum değiştirmiş elemanlar ise Prof. Dr. Sabri SÜMER (1969-1988), İsmail DUTKUNER(1989-1995), Mesut İNAN (1992-1998), Yılmaz BALCI (1997-2000) ve Mehmet TOKCAN (1999-2003) dır. Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 5 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Ünal AKKEMİK 1


UnvanAd SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Ünal AKKEMİK 2
25026uakkemik@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Nesibe KÖSE 3
25323nesibe@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Dilek ORAL 4
25322dilek@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Nurgül KARLIOĞLU 5
25326nurgulk@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Hüseyin Tuncay GÜNER 625320tuncay.guner@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Ferdi AKARSU 725324fakarsu@istanbul.edu.tr


Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2255
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2255
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=3251
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=3644
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=3874
  6. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=40406
  7. http://aves.istanbul.edu.tr/47720/
Post date: 2013-01-02 09:19:00
Post date GMT: 2013-01-02 07:19:00

Post modified date: 2016-03-23 14:54:23
Post modified date GMT: 2016-03-23 12:54:23

Export date: Wed Jan 24 3:38:31 2018 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com