İstanbul Üniversitesi
http://orman.istanbul.edu.tr/?p=6332
Export date: Mon Dec 18 4:56:10 2017 / +0000 GMT

Havza Yönetimi Anabilim Dalı


Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske'nin önerisi üzerine Orman Fakültesi Profesörler Kurulu kararı ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun oluru ile 1951 yılı ilkbaharında "Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Kürsüsü" adı altında kurulmuştur. Kürsü, Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske'nin başkanlığında Yakın Doğu ülkelerinin ormancılık sorunları ve kurak alanların çeşitli özelliklerini incelemek amacıyla çalışmalara başlamış, 1956 yılında Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske'nin işlerinin yoğunluğu nedeniyle ülkemizden ayrılması üzerine bir süre Fakültedeki bazı profesörler tarafından vekaleten yönetildikten sonra 1962 yılında Kürsü profesörü olarak atanan Prof. Dr. Orhan Yamanlar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Prof. Dr. Orhan Yamanların 1970 yılında vefatı üzerine kürsü başkanlığına Prof. Dr. Selman Uslu atanmıştır. 1977 yılında Fakülte Kurulu kararı ve İstanbul Üniversitesi Senatosu onayıyla Havza Yönetimi kürsüsü adını almış ve 06.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı "Yüksek Öğretim Kanunuyla" Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalına bağlı olarak bilimsel araştırma ve öğretim faaliyetini Havza Yönetimin birimi adıyla sürdürmüş, 1989 yılında da tekrar Havza Yönetimi Anabilim dalı haline gelmiştir.


Havza Yönetimi Anabilim dalının öğretim, ve araştırma eğitim kapsamına giren temel konuları; toprak fiziği, hidrometeoroloji, orman ve mera hidrolojisi, ormancılık meteorolojisi, mera amenajmanı ve ekolojisi ile toprak erozyonu, toprak ve su koruma, arazi sınıflaması ve ıslahı, su kalitesi ve çevre kirliliği, havza amenajmanı, kurak bölge ıslahı, su kaynakları planlaması gibi çevre sorunlarıyla ilgili konulardır.


Havza Yönetimi Anabilim dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış öğretim üyeleri Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske (1951-1956), Prof. Dr. Orhan Yamanlar (1954-1970), Prof. Dr. Selman Uslu (1952-1992), Prof. Dr. Nihat Balcı (1954-1995), Prof. Dr. Nihat Uluocak (1957-1995), Prof. Dr. Necdet Özyuvacı (1963-2005), Prof.Dr. Süleyman Özhan (1966-2011), Prof.Dr. Kamil Şengönül (1976-2016) ve Prof.Dr. Ahmet Hızal (1978-2010)  'dır. Anabilim Dalında görev yapmış ve ayrılmış elemanlar ise As. Mustafa Yılmazkılıç (1965-66), As. Metin Büyükduman (1966-1969), Ar. Gör. Mecbure Utku (1979-1984), Ar.Gör. Halil Gerçek (1990-1998) ve Tülay Hoşavcı (2000-2004)'dır. Halen Anabilim dalımızda iki profesör, bir yardımcı doçent, iki araştırma görevlisi olmak üzere altı öğretim elemanı görev yapmaktadır.


Anabilim Dalı Başakanı : Prof.Dr.Ferhat GÖKBULAK 1


ÜnvanAd - SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Ferhat GÖKBULAK 2
25342fgokbulak@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Yusuf SERENGİL 3
25336serengil@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.İbrahim YURTSEVEN 4
25337ibrahimy@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Betül UYGUR 5
25339uygurb@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Mehmet Said ÖZÇELİK 6
25343msaid.ozcelik@istanbul.edu.tr

Links:
  1. http://aves.istanbul.edu.tr/fgokbulak/
  2. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2070
  3. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=2783
  4. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=4478
  5. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=4835
  6. http://aves.istanbul.edu.tr/SorguKimlikBilgileri.a spx?Sorgu=40579
Post date: 2013-01-01 09:14:53
Post date GMT: 2013-01-01 07:14:53

Post modified date: 2017-11-23 10:19:25
Post modified date GMT: 2017-11-23 07:19:25

Export date: Mon Dec 18 4:56:10 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://orman.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com