Havza Yönetimi Anabilim Dalı

Havza Yönetimi Anabilim Dalı, Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske’nin önerisi üzerine Orman Fakültesi Profesörler Kurulu kararı ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun oluru ile 1951 yılı ilkbaharında “Ormancılık Coğrafyası ve Yakın Şark Ormancılığı Kürsüsü” adı altında kurulmuştur. Kürsü, Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske’nin başkanlığında Yakın Doğu ülkelerinin ormancılık sorunları ve kurak alanların çeşitli özelliklerini incelemek amacıyla çalışmalara başlamış, 1956 yılında Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske’nin işlerinin yoğunluğu nedeniyle ülkemizden ayrılması üzerine bir süre Fakültedeki bazı profesörler tarafından vekaleten yönetildikten sonra 1962 yılında Kürsü profesörü olarak atanan Prof. Dr. Orhan Yamanlar tarafından yönetilmeye başlanmıştır. Prof. Dr. Orhan Yamanların 1970 yılında vefatı üzerine kürsü başkanlığına Prof. Dr. Selman Uslu atanmıştır. 1977 yılında Fakülte Kurulu kararı ve İstanbul Üniversitesi Senatosu onayıyla Havza Yönetimi kürsüsü adını almış ve 06.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunuyla” Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalına bağlı olarak bilimsel araştırma ve öğretim faaliyetini Havza Yönetimin birimi adıyla sürdürmüş, 1989 yılında da tekrar Havza Yönetimi Anabilim dalı haline gelmiştir.

Havza Yönetimi Anabilim dalının öğretim, ve araştırma eğitim kapsamına giren temel konuları; toprak fiziği, hidrometeoroloji, orman ve mera hidrolojisi, ormancılık meteorolojisi, mera amenajmanı ve ekolojisi ile toprak erozyonu, toprak ve su koruma, arazi sınıflaması ve ıslahı, su kalitesi ve çevre kirliliği, havza amenajmanı, kurak bölge ıslahı, su kaynakları planlaması gibi çevre sorunlarıyla ilgili konulardır.

Havza Yönetimi Anabilim dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış öğretim üyeleri Ord. Prof. Dr. Ing. Franz Heske (1951-1956), Prof. Dr. Orhan Yamanlar (1954-1970), Prof. Dr. Selman Uslu (1952-1992), Prof. Dr. Nihat Balcı (1954-1995), Prof. Dr. Nihat Uluocak (1957-1995), Prof. Dr. Necdet Özyuvacı (1963-2005), Prof.Dr. Süleyman Özhan (1966-2011), Prof.Dr. Kamil Şengönül (1976-2016) ve Prof.Dr. Ahmet Hızal (1978-2010)  ‘dır. Anabilim Dalında görev yapmış ve ayrılmış elemanlar ise As. Mustafa Yılmazkılıç (1965-66), As. Metin Büyükduman (1966-1969), Ar. Gör. Mecbure Utku (1979-1984), Ar.Gör. Halil Gerçek (1990-1998) ve Tülay Hoşavcı (2000-2004)’dır. Halen Anabilim dalımızda iki profesör, iki yardımcı doçent, bir araştırma görevlisi olmak üzere altı öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı Başakanı : Prof.Dr.Ferhat GÖKBULAK

ÜnvanAd - SoyadDahili TelefonE-Mail
Prof.Dr.Ferhat GÖKBULAK
25342fgokbulak@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Yusuf SERENGİL
25336serengil@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.İbrahim YURTSEVEN
25337ibrahimy@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Betül UYGUR
25339uygurb@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Mehmet Said ÖZÇELİK
25343msaid.ozcelik@istanbul.edu.tr

01 Ocak 2013
8538 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr