Silvikültür Anabilim Dalı

1934 Yılında Yüksek Orman Mektebinin lağvedilmesi ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsüne bağlı Orman Fakültesine dönüştürülmesinden sonra, Fakülte’de Silvikültür ve Botanik Enstitüsü adı altında bir Kürsü kurulmuş ve bu Kürsüye Silvikültür, Botanik, Toprak İlmi dalları katılmıştır. Enstitü idaresi 1933-1937 yılları arasında, o zaman Doçent olan Ordinaryüs Profesör Esat Muhlis Oksal tarafından yürütülmüştür. 1937-1938 yılları arasında Silvikültür ders ve uygulamaları Avusturya’dan gelen Profesör Dr. Tschermak tarafından yürütülmüştür. Profesör Dr. Tschermak’ın ders ve uygulamaların o zaman Doçent Dr. olan Asaf Irmak ve o zaman Dr. Şef Asistan olan Fikret Saatçioğlu tarafından tercüme edilmiştir. Daha sonra Silvikültür ders ve uygulamaları zaman zaman Ordinaryüs Prof. Esat Muhlis Oksal, zaman zaman da Prof. Dr. Fikret Saatçioğlu tarafından yürütülmüştür.

Fakültemizin 1948 yılında İstanbul Üniversitesine katılmasından sonra, Orman Fakültesi’nin Kürsülerinde değişiklikler olmuş ve bu arada Silvikültür Kürsüsü, Orman Botaniğinden ayrılarak, ayrı bir kürsü haline gelmiştir. 06.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunundan sonra, Silvikültür Anabilim Dalı bünyesinde Silvikültür ve Ağaçlandırma birimi, Orman Botaniği birimi, Park ve Peyzaj Mimarisi birimi bir araya toplanmıştır. Daha sonra Botanik Anabilim Dalı ve Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, ayrı birer anabilim dalı haline gelmişlerdir.

Silvikültür Anabilim kapsamına giren temel konuları; Silvikültürün Biyolojik Esasları ve Prensipleri, Doğal Gençleştirme, Bitki Sosyolojisi, Orman Bakımı, Silvikültürel Planlama, Orman Ağacı Tohumları, Fidanlık Tekniği, Ağaçlandırma, Orman Genetiği ve Ağaç Islahı, Hızlı Gelişen Türler ve Endüstriyel Plantasyonlar, Kırsal Peyzaj, Kent Ormancılığı, Yüksek Dağ Silvikültürü, İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği konuları oluşturmaktadır.

Silvikültür Anabilim Dalında görev yapmış ve emekliye ayrılmış olan öğretim elemanları; Prof.Dr. Fikret Saatçioğlu (1935-1980), Prof. Dr. Besalet Pamay (1947-1968), Prof. Dr. İbrahim Atay (1950-1992), Prof. Dr. Suad Ürgenç (1956-1993), Prof. Dr. Hüseyin Aksoy (1966-2000), Prof. Dr. Tolgay Odabaşı (1961-2002) dır. Anabilim Dalında görev yapmış ve kurum değiştirmiş elemanlar ise Yard. Doç. Dr. Mehmet Çalıkoğlu (1994-2007), Araş. Gör. Ali Kavgacı (1999-2005) dır. Silvikültür Anabilim Dalında halen 8 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı : Prof.Dr.Gülen ÖZALP

UnvanAd SoyadDahili TlfE-Mail
Prof.Dr.Hüseyin Gıyasettin DİRİK25247hdirik@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Gülen ÖZALP
25246gulen@istanbul.edu.tr
Prof.Dr.Alper Hüseyin ÇOLAK25249alpere@istanbul.edu.tr
Doç.Dr.Servet ÇALIŞKAN25251servetc@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Adil ÇALIŞKAN
25245adilkan@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Aytekin ERTAŞ
25248ayertas@istanbul.edu.tr
Yard.Doç.Dr.Süleyman ÇOBAN
25242scoban@istanbul.edu.tr
Araş.Gör.Safa BALEKOĞLU25252safa.balekoglu@istanbul.edu.tr
12 Ocak 2013
10785 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr