Döner Sermaye Birimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ “DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ BİRİMİNCE” VERİLMEKTE OLAN HİZMETLER, ANA BAŞLIKLAR HALİNDE AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR

 • Danışmanlık Hizmetleri;
  • Orman Mühendisliği,
  • Orman Endüstri Mühendisliği ve
  • Peyzaj Mimarlığı

ile ilgili olan konularda kısa ve uzun süreli danışmanlık,

 • Gerçek ve tüzel kişiler tarafından talep edilecek;
  • Bilimsel Görüş, Hukuksal ve Teknik Mütalaa, Proje, Araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
  • Seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak,
  • Kamu kuruluşları, Kamu yararına çalışan kuruluş, dernek ve vakıfların düzenlediği seminer, konferans, kısa ve uzun süreli eğitim kurslarında görev almak, ders vermek.
 • Ağaç Rölöve Planı ve Raporu,
 • Ağaç Revizyon Planı ve Raporu,
 • Ağaç Revizyon ve Transplantasyon Raporu,
 • Ağaç Bakım ve Onarım Raporu,
 • Peyzaj Projeleri (Proje-Uygulama-İzleme),
 • Ağaçlandırma Projeleri,
 • Ağaçlı ve Ağaçsız Alanların Plankotesi,
 • Orman Amenajman Planları,
 • Yol Şebeke Planları,
 • Flora ve Fauna ile ilgili Raporlar,
 • Ekosistem Değerlendirme Raporları,
 • Rehabilitasyon Proje ve Raporları,
 • Yaban Hayatı ile ilgili Proje ve Raporlar,
 • Biyolojik Çeşitlilik İle İlgili Raporlar,
 • Odun Anatomisi İle İlgili Analiz ve Raporlar,
 • Ahşap ve Orman Ürünlerine Yönelik Testler ve Raporlar,
 • Ağaçlara ve Zarar Veren Böcek Hastalıkları İle İlgili Raporlar,
 • Selüloz, kağıt, karton ambalaj testleri
 • Toprak tahlili ve raporu
 • Orman Endüstri Atıklarının Analizi ve Danışmanlığı
  • Katı biyoyakıtların teknik analizi
  • Levha, mobilya, kontrplak, masif ahşap ve diğer sektörlerin muhtelif atıklarının biyoyakıt olarak değerlendirilmesine yönelik analizler.
  • Odun peleti ve odun briketi analizi.
 • Fidanlık Hizmetleri,
 • Fizibilite Raporları,
 • 5531 sayılı Kanun kapsamındaki sair işler

Detaylı bilgi için : orman@istanbul.edu.tr

İrtibat Telefonları(212) 338 24 00 - Dahili 25237 – 25238
Faks (212) 338 24 24
E-Postadnrorman@istanbul.edu.tr
Halk Bankası Beyazıt Şubesi İBAN NOTR030001200982000006200364

31 Temmuz 2016
7824 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr