Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

“Orman, çevre ve ilgili diğer doğal kaynakların, tüm ürün ve işlevlerinin sürdürülebilir yönetimi, işletilmesi ve denetimi kapsamında; yerel, ulusal ve uluslararası nitelikte bilgi üreterek öğretime ve uygulamaya yansıtmak, kamu yararına ve etik kurallara uygun davranan bireyler yetiştirmek, kamuoyunu bilinçlendirmek, kaynakların toplumsal sürdürülebilirliğe katkısını geliştirmek ve bu konularda öncülük yapmaktır.”

Vizyonumuz

“Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini oluşturan, mezunları öncelikle tercih edilen, çalışanları, öğrencileri, mezunları ve toplum ile bütünleşen, disiplinler arası sinerji yaratan, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile kurumsal bağ kuran, misyonu ile ilgili politikaların geliştirilmesinde öncü bir fakülte olmaktır.”

30 Temmuz 2012
5240 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr