Motorlu Testerenin Güvenli Kullanımı

Motorlu testere birçok sektörde (ormancılık, orman ürünleri endüstrisi, inşaat, maden, park ve bahçe bakımı, enerji ve elektrik dağıtım vb) kullanılmaktadır. Bu eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda, motorlu testerenin kullanıldığı işyerlerinde çalışanların, kullandıkları ekipman ile yaptıkları işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları almaları hedeflenmektedir. Motorlu testere kullanan çalışanların yapacağı iş ve ekipmana özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda eğitmek, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik davranış değişikliği sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sahip olması gereken bilgi, beceri, davranış ve tutumları ayrı ayrı ve ölçülebilir bir biçimde ortaya koymak eğitimin belli başlı amaçlarını içermektedir. Eğitim sırasında ders konuları; Motorlu testerede ne nedir? Motorlu testere kullanımında iş sağlığı ve güvenliği, Motorlu testerede güvenlik donanımları ve yakıt kullanımı, Kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı, Motorlu testereyi güvenli çalıştırma-durdurma-taşıma, Motorlu testere ile güvenli kesim teknikleri (ağaç kesme, budama, boylama, geri tepmeyi önleme vb), Motorlu testerenin bakımı (günlük, haftalık, altı aylık) ve onarımı.

10 Kasım 2017
52 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr