Prof.Dr. A.Yılmaz BOZKURT 27 Eylül 2017 Tarihinde Vefat Etmiştir

prof-dr-yilmaz-bozkurt

Hocamız Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT 27 Eylül 2017 tarihinde  vefat etmiştir.

Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT 1927 yılında Çanakkale’de doğmuştur. İlk ve Orta Okulu Çanakkale’de, Lise eğitimini Edirne Lisesi’nde tamamlamıştır. 1946 yılında girdiği İ.Ü. Orman Fakültesi’nden 1950 yılında mezun olmuştur. Askerlik görevini Ankara’da tamamlamasının ardından OGM’nün çeşitli birimlerinde görev almıştır.

Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT 1955 yılında Orman Fakültesi Orman Ürünlerinden Faydalanma Enstitüsü ve Kürsüsüne asistan olarak atanmıştır. 1959 yılında “Belgrad Ormanında Önemli Bazı Ağaç Türlerinde Yıllık Halka Gelişimi Üzerine Araştırmalar” konulu tezi ile Doktor unvanını almıştır. 1965 yılında “Türkiye’de Bazı Önemli Orman Ürünlerinin Standardizasyonu Üzerine Araştırmalar” konulu tezi ile Doçentliğe, 1972 yılında “Toros Göknarı (Abies cilicica Carr.)’nın Teknolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar” tezi ile Profesörlüğe yükseltilmiştir.

Prof. Dr. A . Yılmaz BOZKURT 1978 yılında Orman Ürünlerinden Faydalanma Kürsüsü Başkanlığı’na atanmıştır. Merhum Hocamız 1982 yılında fakültemiz bünyesinde kurulan Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün kurucularından olup, aynı zamanda ilk Bölüm Başkanıdır. Bölüm Başkanlığının yanı sıra; Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi, Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalları başkanlıkları görevini de yapmıştır. 1980-1988 yılları arasında İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev almıştır. İ.Ü. Orman Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. 1976-1979 ve 1985-1988 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Senatosunda Orman Fakültesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Çok sayıda doktora ve yüksek lisans tezi yönetmiş, doktora, doçentlik ve profesörlük jürilerinde görev almıştır. Hocamız  04. 04. 1994 yılında emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. A. Yılmaz BOZKURT, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde Orman Ürünlerinden Faydalanma, Ormancılık İşbilgisi, Ağaç Malzeme Teknolojisi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde Odun Anatomisi, Emprenye Tekniği, İstatistik Yöntemler, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ise Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar, Odun Anatomisi II, Mikroskop ve Fotomikroskop Tekniği, Emprenye Tekniği II, Orman Ürünleri Standardizasyonu, Ağaç İşleme Teknolojisi ve Makinaları, Yapraklı Ağaçların Karşılaştırmalı Anatomisi derslerini okutmuştur. 1972-1977 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde çeşitli dersler vermiş, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.

Hocamız, Akademik hayatı süresince Amerika, Almanya ve İngiltere’de yer alan üniversite, araştırma merkezi ve araştırma laboratuvarlarında çok sayıda bilimsel inceleme ve araştırma faaliyetlerinde bulunmuştur.

Orman Ürünlerinden Faydalanma Bilim Dalının Türkiye’de Orman Endüstri Mühendisliği Bölümüne dönüşmesine öncülük eden ve gelişmesine önemli katkıda bulunan hocamız geniş bir yayın faaliyetinde bulunarak Fakültemizde önemli konuların ilk defa kitaplarını yazmış ve makaleler yayınlamıştır.

Bizlere her zaman disiplinli, prensiplerinden taviz vermeden çalışmayı, ancak bir o kadar da hoşgörü ve sevgi ile yaklaşan bir tutum içerisinde olmayı öğretmiş olan hocamızın ailesine, yakınlarına ve mensubu olduğu akademik camiaya başsağlığı diliyoruz.

Orman Biyolojisi ve Odun Koruma Teknolojisi Anabilim Dalı

03 Kasım 2017
240 defa okundu

Adres : İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi (34473)
Bahçeköy Sarıyer/İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel:+90 0212 338 24 00 | Faks:+90 0212 338 24 24 , +90 (212) 226 11 13
E-Posta : orman@istanbul.edu.tr